“ความรักที่มั่นคง”

เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไป และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน” พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 54:10)
For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed,” says the Lord, who has compassion on you. (Isaiah 54:10)

สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ 8 แล้ว อีกไม่นานก็จะเข้าเดือนที่ 9 กันแล้ว สถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้ถือว่าดีขึ้นในระดับที่สามารถจัด event กันได้แล้ว แต่อย่าลืมที่จะระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ในการเรียน หรือในการทำงานกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง พันธสัญญานิรันดร์แห่งสันติภาพ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะพบเจอโรคระบาด หรือความวุ่นวายหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากแค่ไหน เราเองก็สามารถยืนหยัด มั่นคงอยู่ได้ ด้วยความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระองค์ ขอให้เรายังคงเชื่อมั่น ไว้วางใจในพระองค์ เพื่อที่เราจะสามารถผ่านพ้นในทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.