“รักกันด้วยความจริงใจ”

ขอ​ให้​ความ​รัก​มา​จาก​ใจ​จริง จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน (โรม 12:9-10)
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. (Romans 12:9-10)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้โรคระบาดเริ่มจะกลับมารุนแรง หลายคนเริ่มเป็นกัน ยังไงก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกันให้มากขึ้น เพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้ห่างไกลจากโรคระบาด และผ่านพ้นกันไปให้ได้

พระธรรมในตอนนี้เป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งมีการกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่คริสเตียนควรปฏิบัติ ดังที่เห็นจากพระธรรมนี้ ก็ให้เรารักกันด้วยใจจริง ยึดมั่นในสิ่งที่ดี รักกันฉันพี่น้อง ให้เกียรติกันและกัน นอกจากนี้ให้เราชื่นชมยินดีความหวัง ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบาก เห็นใจกัน อวยพรซึ่งกันและกัน ไม่กระทำสิ่งชั่วตอบแทนกัน แต่ให้กระทำในสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้เราควรจะปฏิบัติตาม และทำให้เป็นนิสัย เป็นแบบอย่างให้ผู้คนได้เห็นกันด้วยละ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ