“ทรงรับฟังเราเสมอ”

เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง (สดุดี 34:17-18)
When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. (Psalm 34:17-18)

สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนก.ค. ยังคงมีอากาศที่อาจจะแปรปรวนอยู่บ้าง ทำให้หลายๆ คนอาจจะเป็นหวัด ไม่สบาย อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของเราเอง ไม่ไปตากฝน หรือไปทำให้เกิดอาการป่วย ใครที่ยังเป็นอยู่ ขอพระเจ้าทรงรักษาอาการเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายดี

ในพระธรรมสดุดีบทที่ 34 นี้ เป็นของดาวิด ในช่วงที่ท่านหลบหนีจากอาบีเมเลค ท่านได้ชักชวนให้ที่ประชุมสรรเสริญพระเจ้าที่ช่วยพวกเขาให้รอดจากภัยพิบัติได้ ในส่วนของข้อ 17-18 นี้ จะเห็นว่า เมื่อมีการอธิษฐานของคนชอบธรรม พระองค์ทรงรับฟังและช่วยเหลือพวกเขาเสมอ เราอาจจะดูเหมือนไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ แต่พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ขอเพียงให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่จะยังคงเชื่อมั่นในพระองค์ ให้ทุกอย่างที่เราทำอย่างเหมาะสมนั้นสำเร็จไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.