“ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง”

เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก พวกที่บริสุทธิ์ และพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ (โคโลสี 3:12-14)
Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. (Colossians 3:12-14)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็กำลังจะหมดไปอีกเดือนแล้ว ไม่ทันไรก็จะเข้าสู่เดือนที่ 8 ของปี ใครยังมีสิ่งใดที่ยังค้าง ทำไม่เสร็จ ยังไงก็ตั้งใจทำออกมาให้สำเร็จกันด้วย ขอพระเจ้าทรงนำในการทำทุกอย่าง ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วย

เมื่อเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแล้ว สิ่งสำคัญคือ เราควรดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า กระทำในสิ่งที่เหมาะสม ทั้งเมตตากรุณา ใจถ่อม อ่อนสุภาพ อดทนต่อกันและกัน ให้อภัยกัน รักซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูทำได้ยากที่จะทำได้กับทุกคนแม้เราไม่ได้ชอบคนนั้นก็ตาม แต่พระองค์ก็ทรงกระทำกับทุกคนเหมือนกัน ไม่เกี่ยงว่าคน ๆ นั้นจะเป็นใครก็ตาม ขอพระองค์ทรงนำให้เรากระทำในสิ่งที่พระธรรมตอนนี้ได้กล่าวมากับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นพระองค์ในตัวเรา ให้พวกเขารู้จักความรักที่แท้จริงของพระองค์ว่าทรงดีเพียงใด เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถรับมาและส่งต่อให้กับผู้อื่นต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.