“เชื่อในพระองค์เสมอ”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ (ฮีบรู 11:6)
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. (Hebrew 11:6)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้เรายังมีชีวิตอยู่ ไม่ต้องพบเจอกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ แม้โรคนี้ยังคงอยู่ เราก็ยังต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป ขอให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือกันให้บ่อย กินร้อน ช้อนเราเองกันด้วยนะครับ

ในพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงเรื่องของความเชื่อ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ แต่เราก็ยังเชื่อว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอในทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะต้อพบเจอในเรื่องใด เราก็สามารถผ่านไปได้เสมอ ขอพระองค์ทรงนำเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งในพระองค์ต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.