“พระเจ้าทรงรักทุก ๆ คน”

พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก ไม่​ใช่​เพื่อ​พิ​พาก​ษา​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ​บุตร​นั้น (ยอห์น 3:16-17)
For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. (John 3:16-17)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาศก็จะมีเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง มีทั้งร้อน ฝน หรือเย็นๆ อยู่ อาจจะทำให้ตัวเราเองปรับสภาพไม่ทันจนเป็นหวัด ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย ถ้าใครเป็นแล้ว ขอพระเจ้าทรงรักษาอาการป่วยให้หายดี ขอให้พักผ่อนบ้าง อย่าทำงานหักโหมหรือหนักจนเกินไปนะครับ

ในช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าถึงช่วงวันอาทิตย์ทางตาล หรือ Palm Sunday เป็นวันที่ระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ผู้คนก็จะปูใบปาล์มตามทางเดินให้พระเยซูเสด็จผ่าน เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นพระองค์สง่างามบนหลังลาด้วย ขอให้เรายังระลึกถึงพระองค์ด้วยนะครับ

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี อย่างน้อยก็สามารถท่องในเวอร์ชั่น 1971 ในข้อ 16 ได้ละครับ พระธรรมตอนนี้เป็นช่วงที่พระเยซูตรัสกัับนิโคเดมัส ผู้ซึ่งเป็นฟาริสีสั่งสอนผู้คน ซึ่งพระธรรมตอนนี้ถือได้ว่าเป็นข้อสรุปที่สำคัญของพระกิตติคุณเล่มนี้ พระเจ้าทรงรักทุก ๆ คน ไม่ใช่รักเพียงแค่บุคคลใด หรือกลุ่มใด พระองค์ทรงสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลง เพื่อที่จะทำให้ทุก ๆ คนได้รับความรอด จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหน พระองค์ทรงรักเรามากๆ ไม่งั้นพระองค์คงไม่ส่งลูกของพระองค์ลงมาตายหรอก พวกเราทุกคนควรที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงนำเราในทุกทางที่เราเดินไปเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.