“รับมาและส่งต่อ”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4)
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (2 Corinthians 1:3-4)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้นักเรียนหลายคนเริ่มเปิดเทอม ฝนเริ่มมาอยู่บ้าง อะไรหลายๆ อย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้เราปรับตัวและยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถทำงาน เรียน หรือทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ อ.เปาโลได้เจอกับความกดดัน ความทุกข์ยากต่างๆ แต่ท่านเห็นพระเจ้าเป็นผู้ชูใจ หนุนใจเรา ให้เราก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ เมื่อมองที่ตัวเรา เราต้องเจอกับความทุกข์ยาก ความลำบากใจในเรื่องใด เราควรให้พระเจ้าทรงนำทุกเรื่องในชีวิตของเรา เมื่อเราได้รับจากพระองค์แล้ว เราก็ต้องพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งที่เราได้รับให้ผู้อื่น ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านการกระทำ การบอกเล่าเรื่องราว หรือประสบการณ์ต่างๆ ให้พวกเขาได้เห็นต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.