“ให้พระองค์ทรงนำเรา”

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28-30)
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.” (Matthew 11:28-30)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศมีทั้งเย็นในช่วงเช้าหรือเย็น และร้อนในตอนกลางวัน อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย

ช่วงนี้มีหลาย ๆ อย่างที่เข้ามา ทั้งงานที่ต้องสะสาง หรืองานที่จะต้องเตรียมตัวทำในปีหน้า เมื่อเราต้องเจอเรื่องเหล่านี้ ขอให้พระเจ้าทรงนำให้เรามีความตั้งใจในการจัดการวางแผนงานต่าง ๆ ที่เข้ามาเหล่านี้ให้สำเร็จและผ่านไปได้

พระธรรมที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นตอนที่พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชน และตรัสในเรื่อง จงมาหาเราและหยุดพัก

เมื่อเราต้องมีการดำเนินชีวิต ทำหน้าที่การงาน ขอให้เราทำด้วยความตั้งใจจริง ให้พระองค์ทรงนำเราในการดำเนินชีวิต ให้ภาระเหล่านั้นฝากไว้กับพระองค์ และทุกอย่างจะสำเร็จและผ่านพ้นไปได้ เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้ว ขอให้เรามีเวลาส่วนตัวกับพระองค์ ด้วยการอธิษฐาน หรือเฝ้าเดี่ยว นมัสการส่วนตัวกับพระองค์ เพื่อให้เราได้ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.