“กลับมาหาพระองค์”

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28-30)
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.” (Matthew 11:28-30)

สวัสดัทุกท่าน ในช่วงนี้ถึงจะมีประกาศว่าอากาศจะเย็นลง แต่ตอนนี้ก็ยังร้อนกันเหมือนเดิมอย่างนี้ ให้เราที่จะใจเย็นลงบ้าง อย่าให้อากาศที่ร้อนมาทำให้เราอารมณ์เสียกันไป ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด ขอให้พระองค์ทรงนำเราก้าวต่อไปได้

พระธรรมตอนนี้ พระเยซูทรงสอนให้ทุกคนกลับมาหาพระเจ้า เพื่อให้เราได้หยุดพัก

เชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องทำงาน หรือมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป หลายคนอาจต้องพบกับความทุกข์ที่งานหนักจนรู้สึกได้ว่าไม่มีแรงทำอะไรอย่างอื่น จนอาจถึงขั้นถอยห่างจากพระเจ้า เมื่อเป็นอย่างนั้น เราลองคิดสักนิดว่า ทำไมเราต้องรู้สึกเหมือนแบกภาระอะไรมากมายขนาดนั้น เราเองที่เชื่อในพระเจ้า เราควรที่จะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำเราทั้งในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน หรือการทำสิ่งอื่นใด

ไม่มีสิ่งใดที่เราจะผ่านไปไม่ได้ เมื่อเรามีพระองค์ทรงนำ ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ เพื่อให้ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสามารถผ่านพ้นไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.