“เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น”

ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:16-18)
So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. (2 Corinthians 4:16-18)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้น้องๆหลายคนอาจจะปิดเทอม แต่พวกเราคนทำงานก็ขอให้ตั้งใจทำงานกันต่อไปนะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับทุก ๆ ท่านในการทำงาน ให้สามารถทำงานเสร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วย

พระธรรมตอนนี้ได้ให้เราเห็นถึงร่างกายภายนอก ที่มีความทรุดโทรมไปได้ตลอดเวลา แต่จุดหมายที่แท้จริงของเราคือสวรรค์ มีความแน่นอนชัดเจน แม้ร่างกายอ่อนแอ ก็ขอให้เรามีจิตวิญญาณที่ชุ่มชื่นเหมือนพระเยซูให้มากที่สุด แม้เราจะต้องเจอกับความลำบาก ขอให้เรามองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระองค์ผู้เป็นนิรันดร์ เพราะสิ่งที่มองเห็นไม่มีความยั่งยืน แต่สิ่งที่มองเห็นก็คือพระคริสต์ เป็นความถาวรและมีค่า ขอพระองค์ทรงนำเราให้เป็นเช่นนี้ด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.