“เชื่อในคำอธิษฐาน”

เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น (มาระโก 11:24)
Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. (Mark 11:24)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้จะยุ่งๆ สักหน่อย ช่วงนี้ผมเองก็เริ่มเรียนต่อ ป.โท แล้ว อาจจะเขียนได้น้อยและสั้นไปบ้าง ขอพระเจ้าทรงนำ เสริมกำลังข้าพระองค์ให้สามารถเรียนจนจบให้ได้นะครับ

พระธรรมตอนนี้ พระเยซูทรงสอนผ่านคำสอนจากต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไป จะเห็นได้ว่า เมื่อเราทูลขอสิ่งใด เราควรมีความเชื่อโดยไม่สงสัย สิ่งที่ทูลขอก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ ไม่ว่าเราจะต้องเจออะไร ขอให้เรายังคงยืนหยัด มั่นคงในความเชื่อต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.