“ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4)
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (2 Corinthians 1:3-4)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงที่ฝนตกแทบทุกวันในช่วงนี้ อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดี เมื่อต้องออกเดินทาง ควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้บ้าง อย่างน้อยออกไปไหนก็จะได้ไม่เปียก ใครที่เป็นหวัดเป็นไข้ ก็กินยาและพักผ่อนให้มาก อย่าหักโหมงานจนทำให้ไม่สบายไป ขอพระเจ้าทรงนำ ดูแลทุกท่านในช่วงนี้ด้วย

เมื่อพระเจ้าทรงเมตตากรุณา ทรงดูแลเราในทุกอย่างก้าวแล้ว เราเองก็อย่าลืมที่จะหนุนใจผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในความลำบาก ให้เค้าสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้เหมือนที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราเสมอ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านให้มีความเข้มแข็ง ต่อสู้กับทุกอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้าได้เสมอนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.