"เปลี่ยนแปลงใหม่"

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. (2 Corinthians 5:17) 

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้มีทั้งเรื่องโรคหวัดสายพันธุ์เอ โคโรนา ฝุ่น PM 2.5 มีหลาย ๆ อย่างที่เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ขอพระเจ้าทรงนำพาให้เราผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปให้ได้ และเราเองก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพ หาหน้ากากกันฝุ่นดี ๆ มาใช้ เดินทางกันด้วยความระวังกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ เปาโลได้กล่าวถึงพันธกิจแห่งการคืนดีกัน จะเห็นได้ว่า ท่านเปาโลได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ท่านเคยเป็นผู้ที่ข่มเหงพระคริสต์ ไม่ยอมรับพระองค์ จนตอนนี้ท่านก็ได้เป็นผู้ประกาศเรื่องราวของพระองค์ จะเห็นได้ว่า ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงในพระองค์ รับการถูกสร้างใหม่แล้ว เมื่อมองมาที่ตัวเรา เราเองก็เป็นคนที่ทำผิดบาปมาหลายอย่าง แต่พระองค์ก็ยังทรงให้อภัยเรา ให้เรากลับตัวเป็นคนที่ดี เหมาะสมตามน้ำพระทัยพระองค์ ขอให้เดือนแรกที่กำลังจะหมดไปนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ให้ผู้คนรอบข้างเห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของเรา

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

%d bloggers like this: