“หนุนใจกันและกัน”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4)
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (2 Corinthians 1:3-4)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้กำลังจะหมดเดือนที่ 3 ของปี ในเดือนที่ 4 มีทั้งวันหยุดช่วงสงกรานต์ กับช่วงวันศุกร์ประเสริฐและอีสเตอร์ ยังไงก็อย่าลืมแบ่งวันหยุด วางแผนการเดินทางกันให้ดีนะครับ จะได้เดินทาง หรือไปงานต่างๆ อย่างปลอดภัย ขอพระองค์ทรงนำตลอดการเดินทาง และการดำเนินชีวิตของทุกท่านด้วยนะครับ

ในพระธรรมตอนนี้ เปาโลได้พบเจอกับความทุกข์ยาก แต่ท่านก็มีความอดทนเป็นอย่างมาก ท่านได้กล่าวว่า ความทุกข์ยาก ช่วยให้คริสเตียนละสายตาจากสิ่งชั่วคราวมาสู่สิ่งถาวร นั่นคือพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงเมตตา ชูใจของเราในทุกเรื่อง เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ควรที่จะมีความเมตตา มีความอดทนต่อความทุกข์ยากตรงหน้า ขอพระเจ้าทรงนำ ช่วยเหลือพวกเราให้ก้าวพ้นอุปสรรค และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็นพระองค์ในเรา และได้หนุนใจพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงทำกับเราด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.