“อนาคตที่ไม่แน่นอน”

Photo by Jeffrey Czum from Pexels

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหน จงจำไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะเฝ้าระวังอยู่ ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้ เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อม เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา (มัทธิว 24:42-44)
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. (Matthew 24:42-44)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็เริ่มจะคลายล็อกหลายอย่างแล้ว แต่ยังไงเราก็จะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ใส่หน้ากากอนามัย หยิบจับอะไรเสร็จก็ล้างมือให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องความปกติใหม่ไปอีกนานแค่ไหน ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ พระเยซูทรงสอนในเรื่องความจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่ เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ได้เลย อย่างไรก็ตาม ขอให้เรารู้จักระมัดระวัง เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอในทุกเวลา ด้วยการเชื่อและวางใจในพระองค์ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แสดงความรักของพระองค์ให้ผู้คนได้เห็นผ่านการกระทำหรือการดำเนินชีวิตของเราออกมา ขอพระเจ้าทรงนำให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างที่จะนำพาผู้คนอยู่ในทางที่เหมาะสมต่อไปด้วย

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.