“ทางออก”

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้ (1 โครินธ์ 10:13)
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. (1 Corinthians 10:13)

สวัสดีทุกท่าน ในที่สุดก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนที่ 11 ในเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว อีกไม่นานก็จะได้ฉลองคริสต์มาสและหยุดช่วงปีใหม่กันแล้ว อย่าลืมที่จะสะสางงาน เคลียร์งาน ตั้งใจทำงานที่มีอยู่ในตอนนี้ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะหมดปี เพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้เริ่มปีใหม่กันอย่างสบายใจต่อไป

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นส่วนที่เปาโลได้ตักเตือนชาวโครินธ์ไม่ให้นับถือรูปเคารพ โดยในตอนนี้มีการกล่าวถึงการทำผิดบาปของบรรพบุรุษที่เคยกระทำ

เมื่อเราต้องพบเจอกับอุปสรรค หรือสิ่งที่ทำให้เราต้องต่อสู้ ทั้งจากภายนอก และภายในใจของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการทดลอง หรือทดสอบเพื่อให้เรามีความเข้มแข็งในความเชื่อ แม้มันอาจจะดูยาก แต่ถ้าเรายังคงเข้มแข็ง เชื่อและวางใจในพระเจ้า พระองค์จะทรงนำพาเราให้พบกับทางออกที่เหมาะสม และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.