Tag: การขอบพระคุณ

“ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดี”

เพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดี ไม่มีอะไรต้องห้าม ถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณ เพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน (1 ทิโมธี 4:4-5) For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, for it is made holy by the word of God and prayer. (1 Timothy 4:4-5)  สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นเข้ามาบ้างแล้ว อย่าลืมที่จะหาเสื้อกันหนาวมาใส่บ้างก็ดีนะ แต่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทำให้บางคนเป็นหวัด ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ใครที่ไม่สบายขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาให้หายด้วยนะครับ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้อย่างดี ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระองค์แล้ว ไม่มีอะไรที่ต้องห้าม  ส่วนตัวเราเองก็ควรใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ใช้สิ่งนั้นอย่างสิ้นเปลือง หรือใช้เสร็จแล้วทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีจิตสำนึกในการใช้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ […]

Read More

“จงขอบพระคุณในทุกกรณี”

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ (1 เธสะโลนิกา 5:18) give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you. (1 Thessalonians 5:18) สวัสดีเดือน พ.ย. เดือนที่ 11 ของปีแล้ว ไม่ทันไรก็ใกล้จะหมดปีเข้าไปทุกทีแล้ว วันเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้ อย่าลืมที่จะตั้งใจทำงาน เคลียร์ หรือสะสางงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนที่จะหยุดพักผ่อนกันยาวๆ ช่วงปีใหม่กันด้วยนะ ตั้งแต่ในข้อ 16 – 18 เป็นการพูดถึงคำเตือนที่เกี่ยวกับท่าที สำหรับผู้เขื่อแต่ละคนเกี่ยวกับชีวิตของเขากับพระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้พวกเรามีความชื่นบาน มีความชื่นชมยินดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา เราควรที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอแม้จะต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ดี สิ่งนี้เป็นบทเรียนที่จะทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More