“คิดให้ดีก่อนพูด”

พูดมากคำย่อมทำบาปได้ แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาด (สุภาษิต 10:19) สภษ. 10:19 When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent. (Proverbs 10:19)

Read More

WBO3-Aug2012 “ทุกสิ่งที่ทำออกมาจากใจ”

สุภาษิต 4:23  จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ Proverbs 4:23 Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life

Read More

WBO4-Apr2012 “คิด พูด ฟัง”

สุภาษิต 27:9 น้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดี และความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจ Proverbs 27:9   Oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel.

Read More
%d bloggers like this: