Tag: การชื่นชมยินดี

“จงขอบพระคุณในทุกกรณี”

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ (1 เธสะโลนิกา 5:18) give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you. (1 Thessalonians 5:18) สวัสดีเดือน พ.ย. เดือนที่ 11 ของปีแล้ว ไม่ทันไรก็ใกล้จะหมดปีเข้าไปทุกทีแล้ว วันเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้ อย่าลืมที่จะตั้งใจทำงาน เคลียร์ หรือสะสางงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนที่จะหยุดพักผ่อนกันยาวๆ ช่วงปีใหม่กันด้วยนะ ตั้งแต่ในข้อ 16 – 18 เป็นการพูดถึงคำเตือนที่เกี่ยวกับท่าที สำหรับผู้เขื่อแต่ละคนเกี่ยวกับชีวิตของเขากับพระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้พวกเรามีความชื่นบาน มีความชื่นชมยินดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา เราควรที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอแม้จะต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ดี สิ่งนี้เป็นบทเรียนที่จะทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More