Tag: การดำเนินชีวิต

“ก้าวไปด้วยความมั่นใจ”

ผู้​ที่​เสด็จ​ไป​ข้าง​หน้า​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ให้​ท่าน​ล้ม​เหลว หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน อย่า​กลัว​และ​อย่า​ขยาด​เลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.”  (Deuteronomy 31:8) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถึงจะมีการประกาศเปิดประเทศ แต่เราก็ยังคงต้องระมัดระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลพวกเราให้ผ่านพ้นจากช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นช่วงท้ายของโมเสส หลังจากที่ท่านได้นำพาชนชาติอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร เพื่อที่จะไปยังดินแดนคานาอัน และได้ส่งต่อหน้าที่ผู้นำให้กับโยชูวา โดยท่านได้ย้ำเตือนให้ทั้งโยชูวา และผู้คนชาวอิสราเอลที่นั่นได้รับรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเค้า ทรงนำพวกเราเสมอไม่ทอดทิ้งไปไหน ขอให้เรายังคงเชื่อมั่น วางใจในพระองค์เสมอ เมื่อมองกลับมาที่ตัวเรา เราเองก็กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคโรคระบาดที่หนักหนา ทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ […]

Read More

“กล้าเผชิญหน้า”

อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า อย่า​ขยาด เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เรา​จะ​เสริม​กำลัง​เจ้า เรา​จะ​ช่วย​เจ้า เรา​จะ​ชู​เจ้า​ด้วย​มือ​ขวา​อัน​ชอบ​ธรรม​ของ​เรา (อิสยาห์ 41:10)​​​​​​​​fear not, for I am with you; ​​​​​​​be not dismayed, for I am your God; ​​​​​​​I will strengthen you, I will help you, ​​​​​​​I will uphold you with my righteous right hand. ​​​ (Isaiah 41:10) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เราก็เริ่มที่จะคลายล็อก เดินทางไปไหนต่อไหนได้บ้างแล้ว แต่ยังไงเราก็ยังคงต้องระมัดระวังในการเดินทาง ในการดูแลรักษาความสะอาด จับอะไรก็อย่าลืมล้าง เช็ดให้เรียบร้อย หวังว่าเราจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ และก้าวต่อไปด้วยกันนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง คำยืนยันที่จะทรงช่วยกู้อิสราเอล ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนยูดาห์จำนวนมากตกเป็นเชลยในบาบิโลน […]

Read More

“เผชิญได้ทุกอย่าง”

ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า (ฟิลิปปี 4:13) I can do all things through him who strengthens me. (Philippians 4:13) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 10 ของปี อีกไม่นานก็จะหมดปีกันอีกแล้ว ในช่วงนี้เรายังคงวนเวียนกับโควิด-19 กันอยู่ตลอด ยังไงเราก็ยังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกันอยู่ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของจดหมายฝากของเปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรเมืองฟิลิปปี เป็นการตอบรับเรื่องของฝาก โดยรวมกล่าวถึงให้เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้า แม้ว่าจะต้องพบเจอกับความยากลำบากแค่ไหน พระองค์จะทรงช่วยเหลือ ทรงเสริมกำลังให้กับเรา เพื่อให้สามารถผ่านพ้นไปได้ ขอให้เรายังคงเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“วางใจในพระเจ้า”

อย่า​ให้​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ทุกข์​เลย พวก​ท่าน​วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า จง​วาง​ใจ​ใน​เรา​ด้วย (ยอห์น 14:1)Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.  (John 14:1) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้รู้สึกได้ว่าฝนตกบ่อย ฟ้าครึ้มๆ แทบจะทุกวันเลย ยังไงก็ขอให้เราระวังอย่าไปทำให้ตัวเองเปียกฝนจนเป็นหวัด แล้วก็ระวังในเรื่องโรคโควิด-19 ที่ก็ยังคงอยู่กับเรา ล้างมือกันให้บ่อย ระวังฝนการหยิบจับ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ อยู่ในช่วงที่พระเยซูกับเหล่าสาวกกำลังรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงล้างเท้าพวกสาวกด้วย ในข้อนี้พระเยซูตรัสในเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นหนทางไปสู่พระบิดา เมื่อเราได้เรียนรู้ในพระธรรมตอนนี้ก็เห็นได้ว่า พระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต เป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรอด ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นพระองค์เหมือนที่เหล่าสาวกเห็นในช่วงเวลานั้น แต่เราก็ยังสามารถรับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และทรงช่วยเหลือ ทรงนำพวกเราอยู่่เสมอ ไม่เคยห่างไปจากเรา ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“เข้าหาพระองค์”

บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก  ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา (มัทธิว 11:28-30)Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.  For my yoke is […]

Read More

“เชื่อมั่นในพระองค์”

พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อยู่​ใกล้​ผู้​ที่​ใจ​แตก​สลาย และ​ทรง​ช่วย​ผู้​สิ้น​หวัง (สดุดี 34:18)​​​​​​​​The Lord is near to the brokenhearted ​​​​​​​and saves the crushed in spirit. ​​​ (Psalms 34:18) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่เรื่อย ๆ และยังคงมีโรคระบาดกันอยู่เหมือนเคย คิดว่าคงเป็นปกติแล้วในสังคมนี้ ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านที่จะสามารถก้าวผ่านโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้า เพราะพ้นจากความทุกข์ยาก จะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่ พระองค์ทรงรับฟังเราในทุกเรื่อง และพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากความยากลำบาก หรือความสิ้นหวังได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราเองก็ควรทีจะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง”

อย่า​ลอก​เลียน​แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิต​ใจ แล้ว​อุป​นิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม (โรม 12:2)Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. (Romans 12:2) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 9 ของปีแล้ว อีกไม่นานก็จะหมดปี ในช่วงนี้มีทั้งฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ ๆ มีทั้งโรคระบาดที่ยังคงอยู่ร่วมกับเรา ถึงแม้จะเริ่มมีสถานการณ์ที่คลี่คลายไปบ้าง เปิดกิจการบางอย่างแล้ว […]

Read More

“มั่นคงในความเชื่อ”

“คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ย่อม​ได้​รับ​พระ​พร คือ​ผู้​ที่​ความ​วาง​ใจ​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ เขา​เป็น​เหมือน​ต้น​ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​น้ำ ซึ่ง​หยั่ง​ราก​ของ​มัน​ออก​ไป​ข้าง​ลำ​น้ำ เมื่อ​แดด​ส่อง​มา​ถึง​ก็​ไม่​กลัว เพราะ​ใบ​ของ​มัน​คง​เขียว​อยู่​เสมอ และ​ไม่​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​ปี​ที่​แห้ง​แล้ง เพราะ​มัน​ไม่​หยุด​ที่​จะ​เกิด​ผล” (เยเรมีย์ 17:7-8)“Blessed is the man who trusts in the LORD, whose trust is the LORD. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious […]

Read More

“ทรงเคียงข้างเราเสมอ”

ข้าพ​เจ้า​ได้​แสวง​หา​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า และ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้าพ​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ทั้ง​สิ้น (สดุดี 34:4) I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. (Psalms 34:4) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงสัปดาห์นี้ อย่าลืมที่จะระลึกถึงคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามา อย่างน้อยก็โทรไปหา หรือไปเยี่ยมท่าน ทำอะไรด้วยกันสักนิดนึงก็ยังดี แม้ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ค่อยดี มีผู้ได้รับเชื้อ มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดอยู่มาก เราเองก็ควรจะระมัดระวังตัวเองให้มาก ล้างมือ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นเมื่อหยิบหรือจับอะไรที่เป็นสาธารณะ อย่างน้อยก็ทำตัวให้ห่างไกลจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมสดุดีในตอนนี้ เป็นตอนที่ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพ้นจากความทุกข์ยาก ท่านได้สรรเสริญพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยท่าน เมื่อมองในส่วนนี้ เราเองที่เป็นคริสเตียน เราก็ควรดำเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระองค์ ยังคงเชื่อและไว้วางใจในพระองค์อยู่เสมอ ให้เราอธิษฐานขอการทรงนำ เสริมกำลังให้กับเรา พระองค์จะทรงตอบเรา ทรงนำพาให้เราก้าวข้ามทั้งความกลัว ความทุกข์ยากลำบากไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ […]

Read More

“มอบความรักให้กัน”

เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา (2 ทิโมธี 1:7)for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. (2 Timothy 1:7) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เรายังคงพบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดอยู่ ซึ่งคงจะอยู่กับเราอย่างนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะมีวัคซีนที่ดีฉีดกัน ในช่วงนี้เราเองก็ควรระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือกันอยู่ หวังว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฉบับที่ 2 ของเปาโลถึงทิโมธี ในช่วงที่นำเสนอนี้ ท่านได้สอนให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ ให้เรามีความกล้าในการดำเนินชีวิต มีความรักที่มอบให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้กับผู้อื่น ในช่วงเวลาที่หลายคนยากลำบากเช่นนี้ การให้กำลังใจกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เราก้าวผ่านไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค และพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More