Tag: การดูแลรักษา

“ได้รับการดูแลจากพระองค์”

ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ขอ​ทรง​รัก​ษา​ข้า​พระ​องค์ แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด ข้า​พระ​องค์​จึง​จะ​รอด​ได้ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​สรร​เสริญ​ของ​ข้า​พระ​องค์ (เยเรมีย์ 17:14)​​​​​​​​Heal me, O Lord, and I shall be healed; ​​​​​​​save me, and I shall be saved, ​​​​​​​for you are my praise. ​​​ (Jeremiah 17:14) สวัสดีทุกท่านครับ ต้องขออภัยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ลง พอดีติดธุระด่วนที่ต้องจัดการให้เสร็จ เลยไม่ว่างมา ในสัปดาห์นี้กลับมาอีกครั้ง ในรอบนี้จะมาในเรื่องของการเยียวยา เพราะรู้สึกว่าในช่วงนี้คนใกล้ตัวหลายคนเริ่มติดโควิด หรือคนรู้จักติดกันมากขึ้น รู้สึกได้ว่าทุกคนควรได้รับการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ เลยอยากจะหาข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอและแนะนำให้ทุกท่านเห็น ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เยเรมีย์ ผู้เผยพระวจนะ ได้อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า เนื่องด้วยในช่วงเวลานั้นมีการกระทำบาปเกิดขึ้นกับคนยูดาห์ พวกเขาสามารถได้รับการอภัยจากพระองค์ ท่านเยเรมีย์เลยได้อธิษฐานขอการช่วยเหลือ จะเห็นได้ว่า พวกเขาเหมือนคนที่ไม่สบาย ควรได้รับการรักษาให้หาย และเป็นคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ขอให้พวกเราเองก็ยังคงเชื่อและวางใจเช่นเดียวกันนี้ ให้พระองค์ทรงนำเรา […]

Read More