“ยืนหยัดอย่างมั่นคง”

จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซู คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ (1 เปโตร 5:7-10) casting all your anxieties on him, because he cares for you. Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds […]

Read More

WBO1-Apr2016 “กลับใจใหม่”

“องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไม่‍ได้​ทรง​เฉื่อย‍ช้า​ใน​เรื่อง​พระ‍สัญญา​ของ​พระ‍องค์ ตาม​ที่​บาง‍คน​คิด​นั้น แต่​ทรง​อดทน​กับ​พวก‍ท่าน พระ‍องค์​ไม่​ทรง​ประ‌สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ‌สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ‍ใจ​ใหม่” (2 เปโตร 3:9 THSV11) “The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.” (2 Peter 3:9 ESV)

Read More
%d bloggers like this: