“การเผชิญความทุกข์ยาก”

ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่าน เพื่อทดสอบพวกท่านนั้น ราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่าน แต่จงชื่นชมยินดีเสมอ ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น (1 เปโตร 4:12-13)Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ’s sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is […]

Read More

“ไม่ต้องกลัวอะไร”

จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6) Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy 31:6)

Read More

WBO4-May2014 “กล้าออกไปข้างหน้า”

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา 2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. สวัสดีครับทุกคน กลับมาอีกครั้ง ในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังคงมีความวุ่นวาย มีการประกาศกฎอัยการศึก มีการปฏิวัติ ขอให้เราได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า ขอให้สถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะได้รับการคลี่คลาย แก้ไขลงไปด้วย พระธรรมที่นำมาเสนอนี้ เป็นจดหมายฝากที่ อ.เปาโล ที่ได้ส่งไปถึงทิโมธี เพื่อนร่วมงาน ผู้ช่วยของท่าน ซึ่งได้มีการสอน แนะนำในเรื่องของความอดทน รวมถึงให้คำหนุนใจที่ดีในการเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ และทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐ แม้ว่าจะต้องเจอกับความทุกข์ยาก กับการต่อต้านที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนที่นำเสนอนี้ได้แนะนำให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ เมื่อเรากระทำสิ่งใดก็ตาม ทั้งการทำงานในสถานการณ์ปกติ หรือในช่วงที่วุ่นวาย ทั้งในเวลาที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้า […]

Read More

WBO4-Oct2013 “กล้าที่จะเผชิญหน้า”

โยนาห์ 2:2 “ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​จาก​ท้อง​ของ​แดน​คน​ตาย และ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​ข้า​พระ​องค์ Jonah 2:2 saying, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“I called out to the Lord, out of my distress, ​​​​​​​and he answered me; ​​​​​​​out of the belly of Sheol I cried, ​​​​​​​and you heard my voice. ​​​

Read More
%d bloggers like this: