Tag: การทรงสร้างใหม่

“การเปลี่ยนแปลง”

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17) Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. (2 Corinthians 5:17) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้สภาพอากาศมีฝุ่นกระจายไปทั่วอย่างนี้ อย่าลืมที่จะใส่มาส์กปิดปากปิดจมูกกันสักหน่อยก็ดีนะครับ ในช่วงนี้อย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่องาน Amazing Love Festival ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ (19-20 ม.ค. 2019) ที่ไบเทค บางนา งานนี้เป็นงานประกาศใหญ่อีกงานที่มีการเตรียมงานกันมายาวนาน มีทั้งการจัดอบรมพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา รวมถึงการเชิญผู้คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาร่วมงาน ขอให้งานในช่วงนี้จะทำให้ผู้คนได้ยินเรื่องราวความรัก พระพรอันยิ่งใหญ่กันมากขึ้น ขอให้การจัดเตรียมงานทุกอย่างจะสามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาติดขัด ให้งานนี้ทุกคนจะได้รับพระพรและสิ่งที่ดีกลับไปมากๆ ให้ทีมงานทุกคนมีสติปัญญา […]

Read More