Tag: การทะเลาะ

“อย่าทะเลาะกันเลย”

เพราะขาดฟืน ไฟก็ดับ และที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็หยุดไป ถ่านเป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด คนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้น (สุภาษิต 26:20-21) For lack of wood the fire goes out, and where there is no whisperer, quarreling ceases. As charcoal to hot embers and wood to fire, so is a quarrelsome man for kindling strife. (Proverbs 26:20-21)

Read More

WBO2-May2015 “ไม่โกรธกัน”

สดุดี 37:8-9 จง​ระงับ​ความ​โกรธ และ​ละ​ความ​พิ​โรธ อย่า​ฉุน​เฉียว มี​แต่​จะ​ชั่ว​ไป เพราะ​คน​ที่​ทำ​ชั่ว​จะ​ถูก​ตัด​ออก​ไป แต่​ผู้​ที่​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​แผ่น​ดิน​เป็น​มร​ดก Psalm 37:8-9 ​​​​​​​​Refrain from anger, and forsake wrath! ​​​​​​​Fret not yourself; it tends only to evil. ​​​ ​​​​​​​​For the evildoers shall be cut off, ​​​​​​​but those who wait for the Lord shall inherit the land.

Read More

WBO1-May2015 “หยุดความขัดแย้ง”

ยากอบ 4:1-2 อะไร​เป็น​สา​เหตุ​ของ​สง​คราม และ​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​กัน​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย? มัน​มา​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ท่าน​ที่​ต่อ​สู้​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​พวก​ท่าน​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยาก​ได้​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ฆ่า​กัน พวก​ท่าน​โลภ​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ทะเลาะ​และ​ทำ​สง​คราม​กัน ท่าน​ไม่​มี​เพราะ​ไม่​ได้​ขอ James 4:1-2 What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not […]

Read More

WBO3-Feb2014 “รักทั้งมิตรและศัตรู”

  ลูกา 6:35 แต่​จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน​และ​ทำ​ดี​ต่อ​เขา จง​ให้​เขา​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน แล้ว​บำ​เหน็จ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​บริ​บูรณ์ แล้ว​ท่าน​จะ​เป็น​บุตร​ของ​องค์​ผู้​สูง​สุด เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​กรุณา​ทั้ง​ต่อ​คน​อกตัญ​ญู​และ​คน​ชั่ว Luke 6:35  But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the ungrateful and the evil.

Read More

WBO4-Jun2013 “อย่าทะเลาะกันเลย”

สุภาษิต 17:14 การ​เริ่ม​ต้น​วิวาท​ก็​เหมือน​ปล่อย​น้ำ​ให้​ไหล ฉะนั้น​จง​หยุด​เสีย​ก่อน​เกิด​การ​พิ​พาท Proverbs 17:14 ​​​​​​​​The beginning of strife is like letting out water, ​​​​​​​so quit before the quarrel breaks out. ​​​

Read More

WBO1-Feb2012 “อย่าเถียงกันเลย”

ฟิลิปปี 2:14-15 จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก Philippians 2:14-15 Do all things without grumbling or questioning, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world

Read More

Weekly Bible Online (Week 1/Oct 2010)

สุภาษิต 17:14  เมื่อเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหล   ฉะนั้นจงเลิกเสียก่อนเกิดการวิวาท Proverbs 14:14  Starting a quarrel is like breaching a dam;  so drop the matter before a dispute breaks out. สวัสดีทุกๆคนครับ  ในสังคมทุกวันนี้มักจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งที่ดูเหมือนจะดี แต่ในบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะติดตาม อย่างเช่นข่าวในช่วงที่ผ่านมา ก็มีการทะเลาะกัน คิดว่าดาราคนนี้คนนั้น ชอบใคร จีบใคร เป็นแฟนกับใคร ถึงจะเป็นความบันเทิง แต่ก็ตามอย่างพอควร อย่าไปถึงกับให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้ให้มากจนเกินไป เราควรแบ่งเวลาทำในสิ่งที่มีประโยชน์น่าจะดีกว่า ไม่รอช้า มาติดตามอ่านกันได้

Read More