Tag: การฝึกฝน

“ฝึกเด็กให้อยู่ในทางที่ควร”

จง​ฝึก​เด็ก​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​จะ​เดิน​ไป และ​เมื่อ​เขา​เติบ​ใหญ่ เขา​จะ​ไม่​พราก​จาก​ทาง​นั้น (สุภาษิต 22:6) Train up a child in the way he should go; ​​​​​​​even when he is old he will not depart from it. ​​​ (Proverbs 22:6) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่โรคระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางยากลำบาก ไปไหนไม่ค่อยสะดวก อย่าลืมที่จะระมัดระวังตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปไหน ล้างมือให้บ่อยขึ้น ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้เป็นถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอน ที่สอนให้เราควรฝึกฝนเด็ก หรือลูกหลานของเราอย่างดีที่สุด สอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตในทางที่เหมาะสม เราเองก็ต้องเป็นแบแบบอย่างที่ดีใฟ้กับพวกเราด้วย เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นคนที่ดี เชื่อและวางใจในพระเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไป ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More