Tag: การพูด

“รักกันด้วย…….”

ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง (1 ยอห์น 3:18) Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. (1 John 3:18)

Read More

“เข้มแข็งและมั่นคง”

ท่าน​ผู้​จงรัก​ภักดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์ จง​รัก​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ปก​ป้อง​คน​ซื่อ​สัตย์ แต่​ทรง​ตอบ​แทน​ผู้​ทำ​การ​ยโส​อย่าง​เต็ม​ขนาด จง​เข้ม​แข็ง และ​ให้​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​กล้า​หาญ​เถิด ท่าน​ทุก​คน​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์ (สดุดี 32:23-24) ​​​​Love the Lord, all you his saints! ​​​​​​​The Lord preserves the faithful ​​​​​​​but abundantly repays the one who acts in pride. Be strong, and let your heart take courage, ​​​​​​​all you who wait for the Lord! ​​​(Psalm 31:23-24)

Read More

WBO3-Apr2015 “คิดก่อนทำ”

  ยากอบ 1:19-20 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ เพราะ​ว่า​ความ​โกรธ​ของ​มนุษย์​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า James 1:19-20 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God.

Read More

WBO3-Oct2013 “ช้าๆ”

ยากอบ 1:19 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ James 1:19 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger;

Read More

WBO3-Nov2012 “ระวังคำพูด”

มัทธิว 12:36-37 ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน Matthew 12:36-37  I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak,for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”

Read More

WBO1-Jun2012 “พูด ทำ ด้วยความจริงใจ”

สภษ. 12:19-20  ปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิตย์ แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียว  ความหลอกลวงอยู่ในใจของคนที่คิดการชั่ว แต่คนที่แนะให้มีสันติภาพก็มีความยินดี Proverbs 12:19-20 Truthful lips endure forever, but a lying tongue is but for a moment.  Deceit is in the heart of those who devise evil, but those who plan peace have joy.  

Read More

WBO4-Apr2012 “คิด พูด ฟัง”

สุภาษิต 27:9 น้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดี และความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจ Proverbs 27:9   Oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel.

Read More

WBO4-Sep2011 “ละในการพูดร้าย พูดในสิ่งดี”

เอเฟซัส 4:29  อย่า​ให้​คำ​เลว​ร้าย​ออก​จาก​ปาก​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย แต่​จง​กล่าว​คำ​ดีๆ ที่​เสริม​สร้าง​และ​ที่​เหมาะ​กับ​ความ​ต้อง​การ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คุณ​แก่​คน​ที่​ได้​ยิน Ephesians 4:29  Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.

Read More

WBO1-Apr2011 “คิดก่อนพูด”

สุภาษิต 10:19  การ​พูด​มาก​ก็​จะ​สะสม​การ​ทรยศ  แต่​เขา​ผู้​ยับยั้ง​ริม​ฝีปาก​ของ​ตน​เป็น​ผู้​หยั่ง​รู้ Proverbs 10:19  When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. กลับมาพบกันอีกครั้ง ในช่วงที่ฤดูกาลแปรเปลี่ยนมากอีกช่วงหนึ่ง  เพราะอากาศในช่วงนี้ปกติจะร้อน  แต่ตอนนี้กลับมีอากาศที่เย็นผิดปกติ  ยังไงก็  อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย เพราะไม่รู้ว่าอากาศจะร้อนเมื่อไหร่  สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  สิ่งแวดล้อม ที่ในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลพิษ  เราควรที่จะช่วยเหลือกัน  รักษาธรรมชาติเอาไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆ เพื่อที่โลกนี้จะได้คืนความสดใส สดชื่น กลับมา

Read More

WBO4-Feb2011 “Not Against If You Do Against”

โรม 2:1 เหตุ​ฉะนั้น มนุษย์​เอ๋ย ไม่​ว่า​ท่าน​จะ​เป็น​ใคร เมื่อ​ท่าน​กล่าวโทษ​ผู้อื่น​นั้น ท่าน​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว​เลย  เพราะ​เมื่อ​ท่าน​กล่าวโทษ​ผู้อื่น ท่าน​ก็​ได้​กล่าวโทษ​ตัวเอง​ด้วย เพราะ​ว่า​ท่าน​ที่​กล่าวโทษ​เขา ​ก็​ยัง​ประพฤติ​อยู่​อย่าง​เดียว​กับ​เขา Romans 2:1  You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกใหม่ด้วย เนื่องจากไม่อยากจะปนเรื่องของคริสเตียนกับเรื่องที่ชอบ เลยทำให้อยากจะแยกทั้งสองส่วนออกจากกัน เพื่อที่จะได้ตามอ่านกันสะดวก ไม่ปนกันมั่วจนเกินไป บล็อกนี้จะเป็นเรื่องของข้อพระคัมภีร์หนุนใจ รวมถึงบทความ สิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคริสเตียน ยังไงก็อย่าลืมติดตามบล็อกอีกอันด้วย ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการรีวิวแอพพลิเคชั่นบน […]

Read More
%d bloggers like this: