Tag: การรับฟัง

“ยอมรับฟัง”

จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลัง (สุภาษิต 19:20)Listen to advice and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. (Proverbs 19:20) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวน มีฝนตกกันอยู่บ้าง ยังไงก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกันให้ดี อย่าให้เปียกฝนจนเป็นหวัด พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าไม่สบายก็อย่าลืมหายามารับประทานกัน อย่าหักโหมงานจนทำให้เหนื่อยล้า ควรมีเวลาพักผ่อนบ้าง เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงานด้วยนะครับ เมื่อเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คน เราต้องพบเจอกับคนหลากหลายรูปแบบ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราควรรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของของคนอื่นด้วย พวกเขาอาจทำให้เรามีความคิดที่เหมาะสม และสามารถนำมาใช้กับเราได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More

“รับฟังคำแนะนำ”

จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลัง (สุภาษิต 19:20)Listen to advice and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. (Proverbs 19:20) สวัสดีตอนเช้าจ้า ตอนนี้ก็หมดไปเกินครึ่งปีกันมาได้สักพัก ใครยังมีสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วไม่สำเร็จบ้างมั้ย ยังไงก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการทำงาน ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ ในการอยู่ร่วมกับสังคม ทั้งในที่ทำงาน หรือในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เราต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย ย่อมจะมีการประชุม ขอการแนะนำในหลาย ๆ เรื่อง เมื่อเราต้องพบเจอกับสถานการณ์เหล่านี้ เราควรเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่น ทั้งเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ หรือผู้ร่วมงาน เพื่อให้งานต่างๆ ที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จและผ่านไปได้ รวมถึงเราเองก็จะได้รับรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่เราเองอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More
%d bloggers like this: