Tag: การหนุนใจ

“มอบความรักให้กัน”

เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา (2 ทิโมธี 1:7)for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. (2 Timothy 1:7) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เรายังคงพบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดอยู่ ซึ่งคงจะอยู่กับเราอย่างนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะมีวัคซีนที่ดีฉีดกัน ในช่วงนี้เราเองก็ควรระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือกันอยู่ หวังว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฉบับที่ 2 ของเปาโลถึงทิโมธี ในช่วงที่นำเสนอนี้ ท่านได้สอนให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ ให้เรามีความกล้าในการดำเนินชีวิต มีความรักที่มอบให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้กับผู้อื่น ในช่วงเวลาที่หลายคนยากลำบากเช่นนี้ การให้กำลังใจกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เราก้าวผ่านไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค และพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“หนุนใจกันและกันได้เสมอ”

อย่า​ขาด​การ​ประ​ชุม​เหมือน​อย่าง​บาง​คน​ทำ​เป็น​นิสัย แต่​จง​หนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เพราะ​พวก​ท่าน​ก็​รู้​อยู่​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว (ฮีบรู 10:25)not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near. (Hebrews 10:25) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ผมเองอาจจะไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรแปลกใหม่มาก แต่ผมเองก็ยังอยากที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้า ความเป็นคริสเตียนที่เข้าใจง่าย สั้น ได้ใจความ หากต้องการเสนอแนะหรือแนะนำในเรื่องใด สามารถทักทาย คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ในช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพ ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อย่าลืมหาที่ไปฉีด เพื่อตัวเราเอง และคนรอบข้างกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่อง คำกำชับและคำตักเตือน ซึ่งมีการกล่าวถึงการประชุมนมัสการ และการหนุนใจกัน สิ่งเหล่านี้เราควรยังคงมี แต่อาจจะไม่ได้เป็นการรวมตัวกับหลายคนเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่เราก็ยังสามารถนมัสการผ่านทางออนไลน์ หรือการสามัคคีธรรมทาง Line […]

Read More

“เสริมสร้างซึ่งกันและกัน”

เพราะ​ฉะ​นั้น​จง​หนุน​ใจ​กัน และ​ต่าง​คน​ต่าง​จง​เสริม​สร้าง​กัน​ขึ้น ตาม​อย่าง​ที่​พวก​ท่าน​กำ​ลัง​ทำ​อยู่​นั้น (1 เธสะโลนิกา 5:11)Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. (1 Thessalonians 5:11) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้มีทั้งฝนและร้อน โรคระบาดก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ วัคซีนก็น่าจะกำลังทยอยรับการฉีดกัน ขอพระเจ้าทรงนำ เสริมกำลังในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน ในการเรียนกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ อยู่ในส่วนข้อสุดท้ายของหัวข้อ การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ ดังนั้น พวกเราเองที่เป็นผู้เชื่อ ควรที่จะแบ่งปัน เสริมสร้างกัน ช่วยเหลือกันเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ตามกำลังที่เรามี แม้เราเองจะอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ตาม ขอให้เรายังคงหนุนใจ ช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอ เพื่อให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“รับมาและส่งต่อ”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4) Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which […]

Read More

“หนุนใจกันและกัน”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4)Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with […]

Read More