Tag: ความดี

WBO3-Dec2016 “ให้พระองค์เป็นแบบอย่าง”

“เพราะ‍ว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่‍เขลา ไม่เชื่อ‍ฟัง หลง‍ผิด เป็นทาสของกิ‌เลสตัณ‌หาและความสำราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างชั่ว‍ร้ายและอิจฉา‍ริษยา ถูกชิง‍ชังและเกลียดกัน แต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระ‍เจ้า พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของเรามาปรา‌กฏ พระ‍องค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบ‍ธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระ‍เมตตาของพระ‍องค์โดยผ่านการชำระให้บัง‍เกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ พระ‍วิญ‌ญาณองค์นี้แหละที่พระ‍เจ้าประ‌ทานให้แก่เราอย่างบริ‌บูรณ์ผ่านทางพระ‍เยซู‍คริสต์พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของเรา เพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบ‍ธรรมโดยพระ‍คุณของพระ‍องค์แล้ว ก็จะได้เป็นผู้‍รับ‍มรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิ‌รันดร์” (ทิตัส 3:3-7) “For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our […]

Read More

WBO3-Oct2016 “กระทำการดี”

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม (เอเฟซัส 2:10) For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. (Ephesians 2:10)

Read More

WBO2-Jun2013 “ไม่อิจฉาคนบาป”

สุภาษิต 23:17 เจ้า​อย่า​ริษ​ยา​คน​บาป แต่​จง​ยำ​เกรง​พระ​ยาห์​เวห์​ตลอด​เวลา Proverbs 23:17 ​​​​​​​​Let not your heart envy sinners, ​​​​​​​but continue in the fear of the Lord all the day. 

Read More

Weekly Bible Online (Week 3/Dec 2010)

ฮีบรู 13:16 จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี  และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน  เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า Hebrew 13:16  And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. กลับมาอีกครั้ง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพอย่างอื่นเลยนอกจาก Weekly Bible ยังไงก็จะพยายามอัพอย่างอื่นด้วยเท่าที่จะทำได้ละกัน ยังไงก็ยังติดตามกันได้ตลอดทุกช่องทางอยู่แล้ว ช่วงนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่ก็ยังคงมีฝนอยู่ประปราย แถมอากาศก็ยังร้อนอีก อย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆ และหมั่นดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวเราไว้ด้วย เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆ เพราะธรรมชาติทุกวันนี้เริ่มที่จะแย่ละเรื่อยๆ ช่วยๆ กันคนละนิดคนละหน่อย เพื่อโลกที่สดใสและดีกว่าเดิม

Read More