Tag: ความบาป

“อธิษฐานด้วยใจเชื่อ”

มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรค และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้ และถ้าเขาเคยทำบาป พระองค์ก็จะทรงให้อภัย (ยากอบ 5:14-15)Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. […]

Read More

“สารภาพบาป”

ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น (1 ยอห์น 1:9) If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. (1 John 1:9)

Read More

WBO2-Mar2016 “พระองค์ทรงนำ”

โรม. 5:6-10 ขณะ​เมื่อ​เรา​ยัง​อ่อน​กำ​ลัง พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม อัน​ที่​จริง มี​น้อย​คน​นัก​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ชอบ​ธรรม แต่​บาง​ที​จะ​มี​คน​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ดี​ก็​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​เรา​จะ​พ้น​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ​เจ้า​เรา​ได้​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์ โดย​ที่​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก​เมื่อ​กลับ​คืน​ดี​แล้ว เรา​ก็​จะ​รอด​โดย​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระ​องค์ Romans 5:6-10 For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person-though perhaps for a good person one would dare even to die but God […]

Read More

WBO4-Mar2015 “ทำผิด…ให้อภัย”

มีคาห์ 7 :18-19 ​​ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เสมอ​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ยกโทษ และ​ทรง​ให้​อภัย​การ​ทรยศ แก่​คน​ที่​เหลืออยู่​อัน​เป็น​มรดก​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​ถือ​พระ​พิโรธ​เนืองนิตย์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่นคง ​พระ​องค์​ทรง​เมตตา​เรา​ทั้ง​หลาย​อีก ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ของ​เรา​ไว้ ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล มคา. 7:18-19 ​​​​​​​​Who is a God like you, pardoning iniquity ​​​​​​​and passing over transgression ​​​​​​​for the remnant of his inheritance? ​​​​​​​He does not retain his anger forever, ​​​​​​​because he delights in steadfast love. ​​​ ​​​​​​​​He will again have compassion on us; ​​​​​​​he will […]

Read More

WBO2-Mar2015 “สารภาพบาป”

1 ยอห์น 1:9 ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Read More

WBO3-Jul2014 “กลับใจ”

กิจการฯ 3:19 เพราะ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​กลับ​ใจ​และ​หัน​มา​หา​พระ​เจ้า เพื่อ​ที่​ว่า​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ลบ​ล้าง Acts 3:19 Repent therefore, and turn again, that your sins may be blotted out,

Read More

WBO1-Aug2013 “สารภาพบาป”

1 ยอห์น 1:8-9 ถ้า​เรา​กล่าว​ว่า​เรา​ไม่​มี​บาป เรา​ก็​หลอก​ตัว​เอง และ​สัจจะ​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ตัว​เรา​เลย ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น 1 John 1:8-9  If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Read More

WBO2-Apr2013 “หันหลังและหยุดพัก”

อิสยาห์ 30:15 เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้านาย​คือ​องค์​บริ​สุทธิ์​ของ​อิส​รา​เอล​ตรัส​ดัง​นี้​ว่า “ใน​การ​หัน​กลับ​และ​หยุด​นิ่ง เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​รอด การ​เงียบ​สงบ​และ​การ​ไว้​วาง​ใจ​จะ​เป็น​กำ​ลัง​ของ​เจ้า แต่​เจ้า​ก็​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม Isaiah 30:15 ​​​​​​​​For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, “In returning and rest you shall be saved; in quietness and in trust shall be your strength.” But you were unwilling, ​​

Read More