Tag: ความยากลำบาก

“มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้”

ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:16-18)So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that […]

Read More

“ทรงรับฟัง”

เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง (สดุดี 34:17-18) When the righteous cry for help, the LORD hears and delivers them out of all their troubles. The LORD is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. (Psalms 34:17-18) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้การเลือกตั้งกันแล้ว ในวันอาทิตย์นี้ ใครที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วย ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลง ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 นี้ด้วย ถึงเรื่องการเมืองจะดูเหมือนห่างไกล แต่ก็มีความสำคัญต่อประเทศ อย่าลืมเลือกคนหรือพรรคที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราได้เจอกับผู้นำประเทศที่ดีและเหมาะสม ที่จะสามารถนำพาประเทศไปในหนทางที่เหมาะสม ผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม พระเจ้าทรงรับฟังและช่วยเหลือเราเสมอ ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรค […]

Read More

WBO5-Jul2015 “เราต้องทำได้”

2 โครินธ์ 4:16-18 ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึง​แม้​ว่า​สภาพ​ภาย​นอก​ของ​เรา​กำ​ลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​สภาพ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่​ทุกๆ วัน เพราะ​ว่า​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ เรา​ไม่​ได้​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น แต่​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น เพราะ​ว่า​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​นั้น​ไม่​ยั่ง​ยืน แต่​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น​นั้น​ถา​วร​นิรันดร์ 2 Corinthians 4:16-18 So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, […]

Read More

WBO2-Nov2014 “วางภาระ”

มัทธิว 11:28-30 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” Matthew 11:28-30 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For […]

Read More

WBO2-Oct2014 “แม้เราอ่อนแรง…พระองค์ก็ทรงช่วยเราเสมอ”

อิสยาห์ 40:29-31 พระ​องค์​ประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​ผู้​ไม่​มี​พลัง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ให้​มี​เรี่ยวแรง​มากแม้​คน​หนุ่มๆ จะ​อ่อน​เปลี้ย​และ​เหน็ด​เหนื่อย และ​ชาย​ฉกรรจ์​จะ​ล้ม​ลง​ที​เดียว แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​กำลัง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย Isaiah 40:29-31 ​​​​​​​​He gives power to the faint, ​​​​​​​and to him who has no might he increases strength. ​​​ ​​​​​​​​Even youths shall faint and be weary, ​​​​​​​and young men shall fall exhausted; ​​​but they who wait for the Lord shall renew their strength; ​​​​​​​they shall […]

Read More

WBO1-Oct2014 “ไม่กลัวหรอก…ความยากลำบาก”

อิสยาห์ 12:2 “ดู​สิ พระ​เจ้า​เป็น​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​วาง​ใจ​และ​ไม่​กลัว เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์ คือ​พระ​ยาห์​เวห์​เอง​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้า และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว” Isaiah 12:2 ​​​​​​​​“Behold, God is my salvation; ​​​​​​​I will trust, and will not be afraid; ​​​​​​​for the Lord God is my strength and my song, ​​​​​​​and he has become my salvation.” ​​​

Read More

WBO2-May 2012 “ก้าวข้ามอุปสรรค”

สดุดี 40:2  พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะ ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา ทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง Psalms 40:2  He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure.

Read More

WBO2 – Mar2012 “ต่อสู้กับความยากลำบาก”

โยนาห์ 2:2   ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาห์เวห์ในยามยากลำบาก  และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์  ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตาย  และพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ Jonah 2:2   He said: “In my distress I called to the LORD, and he answered me. From the depths of the grave I called for help, and you listened to my cry.

Read More