Tag: ความยำเกรง

“มีอนาคตสำหรับเรา”

เพราะแน่นอนมีอนาคตสำหรับเจ้า และความหวังของเจ้าจะไม่สลาย (สุภาษิต 23:18)Surely there is a future, and your hope will not be cut off. (Proverbs 23:18) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็กำลังจะหมดเดือนแรกของปีแล้ว ในช่วงนี้ก็ยังมีอากาศที่เย็นในตอนเช้าอยู่บ้าง แต่สภาพอากาศที่มีฝุ่นก็ยังคงทำให้การเดินทางไปทำงาน หรือเรียนมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย ยังไงตอนออกเดินทางไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันฝุ่นดีๆ ด้วยนะครับ จะได้ไม่ป่วยกันซะก่อน พระธรรมในช่วงนี้เป็นถ้อยคำของเหล่านักปราชญ์ที่สอนพวกเราในการดำเนินชีวิต ในส่วนข้อ 17 ได้กล่าวถึงเรา ที่ไม่ควรอิจฉาคนบาป ความสนุกชั่วครู่ย่อมเทียบไม่ได้กับความสุขที่เรารู้จักยำเกรงพระเจ้า ส่วนตอนนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องว่า เมื่อเรารู้จักยำเกรงพระเจ้า ความหวังของเราจะไม่ล่มสลาย เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว เราเองก็ควรจะรู้จักยำเกรงพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างมีความหวังกันต่อไปได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More