Tag: ความรัก

“รักกันด้วยความจริงใจ”

ขอ​ให้​ความ​รัก​มา​จาก​ใจ​จริง จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน (โรม 12:9-10)Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. (Romans 12:9-10) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้โรคระบาดเริ่มจะกลับมารุนแรง หลายคนเริ่มเป็นกัน ยังไงก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกันให้มากขึ้น เพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้ห่างไกลจากโรคระบาด และผ่านพ้นกันไปให้ได้ พระธรรมในตอนนี้เป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งมีการกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่คริสเตียนควรปฏิบัติ ดังที่เห็นจากพระธรรมนี้ ก็ให้เรารักกันด้วยใจจริง ยึดมั่นในสิ่งที่ดี รักกันฉันพี่น้อง ให้เกียรติกันและกัน นอกจากนี้ให้เราชื่นชมยินดีความหวัง ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบาก เห็นใจกัน อวยพรซึ่งกันและกัน ไม่กระทำสิ่งชั่วตอบแทนกัน แต่ให้กระทำในสิ่งที่ดี […]

Read More

“รักเพื่อนบ้าน”

และ​การ​ที่​จะรัก​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ สุด​ความ​เข้าใจ และ​สุด​กำ​ลัง และ​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง ก็​สำ​คัญ​กว่า​เครื่อง​เผา​บูชา​และ​ของ​ถวาย​ทั้ง​สิ้น (มาระโก 12:33)And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.  (Mark 12:33) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ที่นี่มีฝนตกอยู่บ้าง อากาศก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีฝุ่น PM2.5 ที่มากขึ้น ยังไงก็อย่าลืมที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ในการดำเนินทาง อย่างน้อยก็ใส่หน้ากากเพื่อกันฝุ่นกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นช่วงที่ธรรมาจารย์ท่านหนึ่งได้ทูลถามพระเยซูในเรื่องพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด ซึ่งในตอนก็มีการกล่าวถึงว่า […]

Read More

“รักกันและกัน”

บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน (ยอห์น 15:12-13)This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. (John 15:12-13) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่ ยังสามารถทำงาน หรือเรียนกันได้ แม้ในช่วงนี้ที่ยังคงมีสถานการณ์โรคระบาดกันอยู่ ในช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่เราระลึกถึงความรักในรูปแบบต่างๆ ผ่านข้อพระคัมภีร์ เรื่องราวความรักในพระคัมภีร์นั้นมีหลายเรื่อง หลายหัวข้อกันอยู่แล้วด้วย เลยถือโอกาสแบ่งปันเรื่องราวความรักกันในช่วงนี้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงพระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้ ซึ่งในช่วงท้ายของตอนได้กล่าวถึงบัญญัติที่ให้เรารักซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเราจะเป็นมิตร หรือศัตรู คนที่เราไม่ชอบหน้า แม้ว่าการที่เราจะรักกันและกันนั้นยาก แต่ก็ขอให้เรามีใจที่จะแบ่งปัน รัก […]

Read More

“ความรักใหญ่ที่สุด”

และ​บัด​นี้ ทั้ง​สาม​สิ่ง​นี้​ยัง​ดำรง​อยู่ คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​นั้น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​สาม​สิ่งนี้ (1 โครินธ์ 13:13)So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love. (1 Corinthians 13:13) สวัสดีเดือนที่ 2 ของปี ในช่วงนี้หลายอย่างเริ่มกลับมา สามารถไปทำงานในที่ทำงานกันได้ หรือไปเรียนกันที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยกันได้ปกติแล้ว ยังไงก็ยังไงต้องระวังในการใช้ชีวิตกันด้วย เป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านช่วงนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องความรัก เมื่อจะเริ่มต้นกล่าวถึงเรื่องความรัก มักจะยกจากพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 13 เพราะในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องของความรัก ทั้งในด้านความเชื่อ ความอดทน ไม่อวดตัวเอง ไม่จดจำความผิด หรืออื่น ๆ เมื่อเรามีทั้งความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก สิ่งที่สำคัญที่สุดในสามอย่างนี้ก็คือความรักนี่แหละ เมื่อเรามีทั้งความเชื่อหรือความหวังใจ สิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือความรัก […]

Read More

“ก้าวไปด้วยความมั่นใจ”

และ​ความ​หวัง​จะ​ไม่​ทำ​ให้​ผิด​หวัง เพราะ​เหตุ​ว่า​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ได้​หลั่ง​เข้า​สู่​จิต​ใจ​ของ​เรา โดย​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ประ​ทาน​ให้​แก่​เรา​แล้ว (โรม 5:5)and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. (Romans 5:5) สวัสดีจ้า ในตอนนี้ก็กำลังจะหมดเดือนแรกของปีแล้ว ยังคงต้องอยู่กับโควิดกันเหมือนเคย ยังไงก็ระวังในการดำเนินชีวิตกันด้วย เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ผลของการถูกชำระให้ชอบธรรม เมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์ยาก ขอให้เรายังคงมีความอดทน เพื่อให้พระเจ้าทรงใช้เราได้ ให้ความรักของพระองค์เข้ามาในใจของเรา มีความเชื่อและวางใจอยู่เสมอ ให้พระองค์ทรงนำเราในการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าว แม้จะต้องเจอกับเรื่องใดก็ตาม รวมถึงสถานการณ์ที่ต้องเจอในช่วงนี้ ยังไงก็จะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้นะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly […]

Read More

“มอบความรักให้กัน”

เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา (2 ทิโมธี 1:7)for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. (2 Timothy 1:7) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เรายังคงพบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดอยู่ ซึ่งคงจะอยู่กับเราอย่างนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะมีวัคซีนที่ดีฉีดกัน ในช่วงนี้เราเองก็ควรระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือกันอยู่ หวังว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฉบับที่ 2 ของเปาโลถึงทิโมธี ในช่วงที่นำเสนอนี้ ท่านได้สอนให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ ให้เรามีความกล้าในการดำเนินชีวิต มีความรักที่มอบให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้กับผู้อื่น ในช่วงเวลาที่หลายคนยากลำบากเช่นนี้ การให้กำลังใจกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เราก้าวผ่านไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค และพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก (1 ยอห์น 4:7-8)Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:7-8) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีการผ่อนปรน ออกไปไหนได้บ้าง แต่ก็ยังคงต้องระวังในการเดินทาง ในการทำงาน หรือในการเรียน ไม่ว่าจะไปไหนขอให้ระวังตัวเอง อย่าทำอะไรที่เสี่ยงที่จะติดโรคอะไรจากใคร […]

Read More

“รักและให้เกียรติกัน”

“ขอ​ให้​ความ​รัก​มา​จาก​ใจ​จริง จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน อย่า​อ่อน​ระอา จง​มี​จิต​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรน​นิบัติ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ” (โรม 12:9-11)“Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. ” (Romans 12:9-11) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้กลับมาลงในเว็บเดิมได้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ยังกลับมาใช้ได้ […]

Read More

“รักที่การกระทำและความจริง”

“ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง” (1 ยอห์น 3:18)“Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. “ (1 John 3:18) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกัน แม้ในช่วงนี้ใครหลายคนก็มีทั้งความเดือดร้อนจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ชีวิตยากลำบาก ต้องทำงานที่บ้าน หรือต้องเรียนออนไลน์ หรือจะต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ยังไงสิ่งเหล่านี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้มีคำสำคัญที่เน้นคือ “จงรักกันและกัน” ซึ่งยอห์น ผู้เขียนได้เน้นย้ำให้เรารักซึ่งกันและกัน เหมือนที่พระเยซูทรงรักพวกเราทุกคน ถึงกับยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลาย เมื่อมาดูที่ตัวเรา เราเองก็ควรรักผู้อื่นเหมือนที่รักตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่เราพูดเท่านั้น แต่ให้เรากระทำออกมาจริง ๆ ไม่มีการเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว แต่ให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible […]

Read More

“รักซึ่งกันและกัน”

“บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน” (ยอห์น 15:12-13) “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. ” (John 15:12-13) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ยังคงมีทั้งฝุ่น มีทั้งโรคระบาดที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในช่วงนี้หลายคนยังต้องทำงาน หรือเรียนที่บ้าน ผมเองก็ยังต้องทำงานตามปกติ แล้วก็มีเรียน ป.โท ช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทั้งที่มหาวิทยาลัยและในออนไลน์ ขอพระเจ้าทรงนำ ประทานสติปัญญา เรี่ยวแรง กำลังในการทำงาน ในการเรียนให้กับทุกท่าน และขอให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักหน่วงนี้กันไปให้ได้นะครับ […]

Read More