Tag: ความรัก

“มอบความรักให้กัน”

เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา (2 ทิโมธี 1:7)for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. (2 Timothy 1:7) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เรายังคงพบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดอยู่ ซึ่งคงจะอยู่กับเราอย่างนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะมีวัคซีนที่ดีฉีดกัน ในช่วงนี้เราเองก็ควรระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือกันอยู่ หวังว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฉบับที่ 2 ของเปาโลถึงทิโมธี ในช่วงที่นำเสนอนี้ ท่านได้สอนให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ ให้เรามีความกล้าในการดำเนินชีวิต มีความรักที่มอบให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้กับผู้อื่น ในช่วงเวลาที่หลายคนยากลำบากเช่นนี้ การให้กำลังใจกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เราก้าวผ่านไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค และพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ Facebook […]

Read More

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก (1 ยอห์น 4:7-8)Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:7-8) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีการผ่อนปรน ออกไปไหนได้บ้าง แต่ก็ยังคงต้องระวังในการเดินทาง ในการทำงาน หรือในการเรียน ไม่ว่าจะไปไหนขอให้ระวังตัวเอง อย่าทำอะไรที่เสี่ยงที่จะติดโรคอะไรจากใคร […]

Read More

“รักและให้เกียรติกัน”

“ขอ​ให้​ความ​รัก​มา​จาก​ใจ​จริง จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน อย่า​อ่อน​ระอา จง​มี​จิต​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรน​นิบัติ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ” (โรม 12:9-11)“Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. ” (Romans 12:9-11) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้กลับมาลงในเว็บเดิมได้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ยังกลับมาใช้ได้ […]

Read More

“รักที่การกระทำและความจริง”

“ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง” (1 ยอห์น 3:18)“Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. “ (1 John 3:18) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกัน แม้ในช่วงนี้ใครหลายคนก็มีทั้งความเดือดร้อนจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ชีวิตยากลำบาก ต้องทำงานที่บ้าน หรือต้องเรียนออนไลน์ หรือจะต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ยังไงสิ่งเหล่านี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้มีคำสำคัญที่เน้นคือ “จงรักกันและกัน” ซึ่งยอห์น ผู้เขียนได้เน้นย้ำให้เรารักซึ่งกันและกัน เหมือนที่พระเยซูทรงรักพวกเราทุกคน ถึงกับยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลาย เมื่อมาดูที่ตัวเรา เราเองก็ควรรักผู้อื่นเหมือนที่รักตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่เราพูดเท่านั้น แต่ให้เรากระทำออกมาจริง ๆ ไม่มีการเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว แต่ให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible […]

Read More

“รักซึ่งกันและกัน”

“บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน” (ยอห์น 15:12-13) “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. ” (John 15:12-13) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ยังคงมีทั้งฝุ่น มีทั้งโรคระบาดที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในช่วงนี้หลายคนยังต้องทำงาน หรือเรียนที่บ้าน ผมเองก็ยังต้องทำงานตามปกติ แล้วก็มีเรียน ป.โท ช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทั้งที่มหาวิทยาลัยและในออนไลน์ ขอพระเจ้าทรงนำ ประทานสติปัญญา เรี่ยวแรง กำลังในการทำงาน ในการเรียนให้กับทุกท่าน และขอให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักหน่วงนี้กันไปให้ได้นะครับ […]

Read More

“ทรงรักเราอย่างมากมาย”

พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์ (ยอห์น 3:16)For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. (John 3:16) สวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันจนถึงตอนนี้ อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้ว ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดก็เริ่มกลับมาเยอะขึ้นจนทำให้ไม่สามารถออกไปเที่ยวไหนได้มาก อากาศก็เริ่มเย็นๆ มาบ้าง ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดี ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกมาข้างนอก หมั่นล้างมือทำความสะอาดให้บ่อย ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้ พระเยซูทรงพบกับนิโคเดมัส ได้ตรัสบอกถึงหัวใจสำคัญของคริสเตียน ที่ทำให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงรักพวกเราทุกคน จึงได้ส่งพระบุตรลงมา และได้ยอมสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมา เพื่อให้เราได้รับความรอด ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาไหนก็ตาม ในช่วงคริสต์มาสนี้ อย่าลืมที่จะใช้โอกาสนี้แบ่งปันความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส แบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้ผู้คนได้รับรู้ ได้รับความรอดกันด้วยนะครับ […]

Read More

“ความรักที่มั่นคง”

เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไป และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน” พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 54:10)For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed,” says the Lord, who has compassion on you. (Isaiah 54:10) สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ 8 แล้ว อีกไม่นานก็จะเข้าเดือนที่ 9 กันแล้ว สถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้ถือว่าดีขึ้นในระดับที่สามารถจัด event กันได้แล้ว แต่อย่าลืมที่จะระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ในการเรียน […]

Read More

“รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา”

บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา (ยอห์น 15:12-14)“This is my commandment, that you love one another as I have loved you.  Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. (John 15:12-14) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายคนยังคงต้อง Work From Home ทำงานกันอยู่ที่บ้าน บางคนยังต้องออกไปทำงาน ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังคงหนักหนา […]

Read More

“รักอย่างจริงใจ”

ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน (โรม 12:9-10)Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. (Romans 12:9-10) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องฝุ่นที่กลับมาเยอะขึ้น เรื่องเชื้อ COVID-19 ก็มาจนทำให้หลาย ๆ งานต้องเลื่อนหรือยกเลิก หรือทำให้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวก ขอให้ทุกคนระวังตัวกันด้วย ใช้หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย ระวังเรื่องการหยิบจับสิ่งของใด ๆ เรวมไปถึงระวังในเรื่องการเดินทางในช่วงนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงนำให้ผ่านเรื่องเหล่านี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นจดหมายฝากของเปาโล ถึงคริสตจักรในกรุงโรม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่เราทั้งหลายควรกระทำ […]

Read More

“รักสุดใจ”

และการที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ และสุดกำลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็สำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้น” (มาระโก 12:33)And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.” (Mark 12:33) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้อากาศมีทั้งเย็นและร้อน ทำให้หลายคนเป็นหวัดกัน ยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นตอนที่ธรรมาจารย์ท่านหนึ่งได้ถามพระเยซูทถึงพระบัญญัติ ว่าข้อใดสำคัญที่สุด ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ธรรมาจารย์ได้ตอบพระเยซูออกไป พระองค์ทรงเห็นว่าธรรมาจารย์ท่านนี้มีปัญญา ท่านจึงตรัสบอกว่า ท่านผู้นี้อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า […]

Read More