Tag: ความสามัคคี

WBO1-Oct2015 “อดทนและให้อภัย”

เอเฟซัส 4:1-3 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​ผู้​เป็น​นัก​โทษ​โดย​เห็น​แก่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​วิง​วอน​พวก​ท่าน​ให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​การ​ทรง​เรียก​ที่​ท่าน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​มา​นั้น คือ​จง​ถ่อม​ใจ​และ​มี​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​อยู่​เสมอ จง​อดทน จง​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน Ephesians 4:1-3 I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of […]

Read More

WBO2-Jun2015 “Teamwork”

1 โครินธ์ 12:14, 27  เพราะ​ว่า​ร่าง​กาย​ไม่​ได้​ประ​กอบ​ด้วย​อวัยวะ​เดียว แต่​ด้วย​หลาย​อวัยวะ ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น 1 Corinthians 12:14, 27  For the body does not consist of one member but of many.  Now you are the body of Christ and individually members of it.

Read More

WBO1-Jun2015 “ร่วมมือกันทำงาน”

เอเฟซัส 4:16 เนื่อง​จาก​พระ​องค์​นี้​เอง ร่าง​กาย​ทั้ง​หมด​จึง​ได้​รับ​การ​เชื่อม​และ​ประ​สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ประ​ทาน​มา​นั้น และ​เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​ทำ​งาน​ตาม​หน้าที่​แล้ว ก็​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​เจริญ​และ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก Ephesians 4:16  equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.

Read More

WBO4-Jan2013 “ร่วมใจกัน”

มัทธิว 18:19-20 เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น Matthew 18:19-20 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them.”

Read More

Weekly Bible Online (Week 4/Nov 2010)

1 โครินธ์ 12:26 ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย 1 Corinthians 12:26   If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it. กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้ดูจะไม่ค่อยได้อัพเดตบล็อกเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากไม่ว่าง ตอนกลางคืนก็ไม่มีเน็ตแรงๆเล่น ทำให้ไม่สามารถอัพบล็อกได้จนถึงสุดสัปดาห์ ระหว่างสัปดาห์ก็จะอัพใน facebook  หรือใน twitter  ในช่วงเวลานี้ก็ใกล้ที่จะถึงเดือนสุดท้ายของปีเข้าไปทุกทีแล้ว ถ้ายังสะสางอะไรไม่เสร็จ หรือยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปี ก็รีบๆ ทำกันด้วย จะได้หยุดปีใหม่ได้อย่างสบายใจ

Read More

Weekly Bible Online (Week 3/July 2010) #weeklybible #bibleverse

1 โครินธ์ 10:24 อย่า​ให้​ผู้ใด​เห็น​แก่​ประโยชน์​ส่วนตัว แต่​จง​เห็น​แก่​ประโยชน์​ของ​คน​อื่น 1 Corinthians 10:24 Nobody should seek his own good, but the good of others. สวัสดีทุกคนครับ กลับมาอีกครั้ง เป็นไงกันบ้างเอ่ย ช่วงนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมด มีทั้งดีและไม่ดี ยังไงเราก็ควรปรับตัวให้เข้ากับมันบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าจะรับมันมาทีเดียวเลย เราต้องพิจารณาเลือกให้ดีกว่าสิ่งไหนเหมาะกับเรา ไม่ใช่รับมาหมด ถ้ารับมามากเกินไปมันก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้

Read More

Weekly Bible Online (Week 2/Mar 2010) #weeklybible #bibleverse

สุภาษิต 24:5-6  คนฉลาดมีกำลังมาก  และคนมีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้น เพราะว่าโดยการนำที่ฉลาด เจ้าก็เข้าสงครามได้  และด้วยมีที่ปรึกษามากๆ ก็มีชัยชนะ Proverbs 24:5-6   A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength; for waging war you need guidance,  and for victory many advisers. สวัสดีทุกๆคน คราวนี้มาในรูปแบบของบล็อกตัวเองอย่างเต็มตัวแล้ว เดี๋ยวจะใส่ลูกเล่นเพิ่มอยู่เรื่อยๆ รอดูละกันนะ

Read More