Tag: ความสำเร็จ

WBO3-Mar2011 “ทำให้สำเร็จ”

กิจการของอัครทูต 20:24  แต่​ข้าพเจ้า​มิได้​ถือ​ว่า ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​เป็น​สิ่ง​มี​ค่า​และ​ประเสริฐ​สำหรับ​ตัว​ข้าพเจ้า แต่​ใน​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​ขอ​ทำ​หน้าที่​ให้​สำเร็จ​ก็​แล้ว​กัน  และ​ทำ​การ​ปรนนิบัติ​ที่​ได้รับ​มอบหมาย​จาก​พระ​เยซู​เจ้า คือ​ที่​จะ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว​ประเสริฐ ซึ่ง​สำแดง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​ Acts 20:24  However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me – the task of testifying to the gospel of God’s grace สวัสดีทุกคน  กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  ช่วงนี้อากาศกำลังเย็น ซึ่งเป็นความแปลกที่จะมาเย็นกันในเวลานี้ ยังไงก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยละ

Read More