Tag: ความโลภ

WBO4-Jun2015 “ไม่โลภ”

ลูกา 12:15 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี จง​หลีก​เลี่ยง​จาก​ความ​โลภ​ทุก​อย่าง เพราะ​ว่า​ชีวิต​ของ​คน​ไม่​ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม​เฟือย” Luke 12:15 And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of his possessions.” สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกครั้ง ขอพระเจ้าทรงนำให้เราก้าวผ่านหนทางข้างหน้าด้วย แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พระองค์ก็ยังทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ข้อพระธรรมตอนนี้ มาจากพระกิตติคุณลูกา ในตอนนี้เป็นช่วงที่พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ เมื่อมีคนหนึ่งได้บอกพระองค์ว่า ให้ช่วยบอกพี่ชายให้แบ่งทรัพย์สินให้หน่อย พระองค์ก็เลยตรัสสอนด้วยเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งคำอุปมานี้ประมาณว่า มีเศรษฐีคนหนึ่ง มียุ้งฉางเดิม แต่เห็นว่าเต็มแล้ว ก็จะอยากจะรื้อแล้วสร้างใหม่ คิดว่าตัวเองอยู่อย่างนี้สุขสบายดีแล้ว โดยลืมคิดไปว่า ตัวเราเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอด ต้องมีวันที่จากไป ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร […]

Read More

WBO3-Jun2015 “ไม่มีสิ่งใดยั่งยืน”

1 ยอห์น 2:15-17 อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่ง​ของ​ใน​โลก ถ้า​ใคร​รัก​โลก ความ​รัก​ของ​พระ​บิดา​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก คือ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​ตัณ​หา​ของ​ตา และ​ความ​ทะนง​ใน​ลาภ​ยศ​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​บิดา แต่​มา​จาก​โลก และ​โลก​กับ​สิ่ง​ยั่ว​ยวน​ของ​โลก​กำ​ลัง​ผ่าน​พ้น​ไป แต่​คน​ที่​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์ 1 John 2:15-17 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world-the desires of the flesh and the desires of […]

Read More

WBO3-Jun2013 “ร่ำรวย…ไม่ยั่งยืน”

1 ทิโมธี 6:9-10 ส่วน​พวก​ที่​อยาก​ร่ำ​รวย​ก็​ตก​อยู่​ใน​การ​ล่อ​ลวง​และ​ติด​กับ​ดัก​ของ​ความ​อยาก​มาก​มาย​ที่​โง่​เขลา​และ​อัน​ตราย ซึ่ง​ฉุด​คน​เรา​ให้​ลง​ไป​สู่​ความ​พินาศ​และ​ความ​ย่อย​ยับ เพราะ​ว่า​การ​รัก​เงิน​ทอง​เป็น​ราก​เหง้า​ของ​ความ​ชั่ว​ทั้ง​หมด ความ​โลภ​เงิน​ทอง​นี้​ที่​ทำ​ให้​บาง​คน​หลง​ไป​จาก​ความ​เชื่อ และ​ตรอม​ตรม​ด้วย​ความ​ทุกข์​มาก​มาย 1 Timothy 6:9 But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving […]

Read More

WBO5-Nov2012 “อย่าหลงกิเลสตัณหา”

1 เปโตร 1:14-15 เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น 1 Peter 1:14-15  As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance,but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct,

Read More

WBO2-Oct2012 “อย่าอวดตัวเอง”

สุภาษิต 27:2  จงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง ให้คนต่างด้าวสรรเสริญ และไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเอง Proverbs 27:2 Let another praise you, and not your own mouth; a stranger, and not your own lips.  

Read More

WBO1-May2012 “อย่าโลภมาก”

ลูกา 12:15  แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย” Luke 12:15 And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of his possessions.”

Read More