Tag: ปรึกษาหารือ

Weekly Bible Online (Week 1/Feb2010) #fb #weeklybible

สุภาษิต 20:18  แผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือ จงทำสงครามด้วยมีการนำที่ฉลาด Proverbs 20:18  Make plans by seeking advice;  if you wage war, obtain guidance. สวัสดีทุกๆคนครับ เวลานี้ก็ใกล้จะถึงการสอบ หรือใกล้จะเรียนจบเข้ามาทุกที งานก็ดูจะหนักขึ้น ยังไงก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใส “เวลา ที่เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เราจะต้องมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มกันด้วย อย่ามัวแต่อู้ ไม่ช่วยเพื่อนออกความเห็น เพราะจะทำให้งานออกมาไม่ดี ดังนั้น เราควรที่จะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ด้วยการปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะทำห้านประสบความสำเร็จได้แน่นอน” หัว ข้ออธิษฐานเผื่อ เผื่อการทำงานรับใช้พระเจ้าของทุกๆคน ทั้งภายในคริสตจักร หรือในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ทุกๆอย่าง ขอให้ทุกๆคนที่ทำงานรับใช้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วย เผื่อ การเรียน การทำงานของทุกๆคน โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ใกล้สอบปลายภาค หรือจะเรียนจบกันแล้ว  ขอให้มีความตั้งใจในงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จด้วย เผื่อ ค่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค.  ทั้งค่ายประจำปีของนคท. ในวันที่ 16-25 […]

Read More