Tag: พระเยซู

“ยอมรับแบกบาปเพื่อพวกเรา”

พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ที่​ต้น​ไม้​นั้น เพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ตาย​ต่อ​บาป​ได้ และ​ดำ​เนิน​ชีวิต​เพื่อ​ความ​ชอบ​ธรรม ด้วย​บาด​แผล​ของ​พระ​องค์ พวก​ท่าน​จึง​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย (1 เปโตร 2:24)He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. (1 Peter 2:24) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็ผ่านช่วงวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยกันไปไม่นาน ต้องกลับมาทำงานที่เรารักกันต่อ แม้สถานการณ์โรคโควิดจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในดารดำเนินชีวิต ในการเดินทาง หรือกระทำในสิ่งใด ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องผ่านช่วงนี้และปรับตัวกันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการทนทุกข์ จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงแบกรับความบาปทั้งหมดที่เรามี และได้ทรงยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขน และทรงคืนพระชนม์ เพื่อให้ความบาปทั้งหมดของเราได้รับการชำระให้หาย จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงยอมสละชีวิต […]

Read More

“วันคริสต์มาส”

เธอ​จะ​ให้​พระ​กำ​เนิด​บุตร​ชาย แล้ว​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า เยซู เพราะ​ว่า​ท่าน​จะ​ทรง​ช่วย​ชน​ชาติ​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​บาป​ของ​พวก​เขา (มัทธิว 1:21)She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” (Matthew 1:21) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวันคริสต์สมภพ หรือวันคริสต์มาส วันที่ทำให้พวกเราทั้งหลายได้ระลึกถึงการบางบังเกิดของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราทั้งหลาย ขอให้เราอย่าลืมที่จะระลึกถึงพระองค์ ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้คนทั้งหลาย เพื่อที่พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเรา และได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพวกเราเสมอ พระธรรมในตอนนี้ เป็นตอนที่ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งให้โยเซฟทราบว่า มารีย์ คู่หมั้นของเขากำลังจะให้กำเนิดพระเยซู ตอนแรกโยเซฟอยากจะถอนหมั้นลับๆ แต่ทูตสวรรค์ก็ได้มาแจ้งให้กับโยเซฟให้ทราบถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทำให้เห็นว่า ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยการทรงนำของพระองค์ เพราะเรื่องนี้ได้มีการทำนายถึงตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้ว ทำให้เห็นว่า การมาของพระเยซูเป็นเรื่องที่ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พวกเราก็อย่าลืมที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆ อย่างนี้กับผู้คนรอบข้าง ทั้งจากการประกาศ การกระทำ การดำเนินชีวิต […]

Read More

“พระองค์ทรงยอมเพื่อพวกเรา”

แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา (โรม 5:8)but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. (Romans 5:8) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงโรคระบาดเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้ว ยังไงก็ระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตกันให้ดี ใส่หน้ากาก ล้างมือให้บ่อย หวังว่าเราจะผ่านกันไปในช่วงนี้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ผลของการถูกชำระให้ชอบธรรม ไม่ว่าเราจะต้องพบเจออะไร ขอให้เรายังคงอดทน ยืนหยัดในความเชื่อ เชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย เราเองก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในความเชื่อ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านตัวเรา อย่างน้อยก็ให้พวกเราได้รับรู้ถึงพระองค์บ้าง ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“ทรงพระชนม์อยู่”

แต่​บัด​นี้ พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไปเพราะ​ว่า​ใน​เมื่อ​ความ​ตาย​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ก็​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เช่น​กัน (1 โครินธ์ 15:20-21)But in fact Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep.For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. (1 Corinthians 15:20-21) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญของคริสเตียน เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม ทำให้เห็นได้ว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่กับเราเสมอ ในพระธรรมจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ตอนนี้ กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซู และการที่คนตายเป็นขึ้นมา ซึ่งตรงกับในช่วงนี้พอดี เมื่อเรารู้แล้วว่า […]

Read More

“ทรงรักเราอย่างมากมาย”

พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์ (ยอห์น 3:16)For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. (John 3:16) สวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันจนถึงตอนนี้ อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้ว ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดก็เริ่มกลับมาเยอะขึ้นจนทำให้ไม่สามารถออกไปเที่ยวไหนได้มาก อากาศก็เริ่มเย็นๆ มาบ้าง ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดี ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกมาข้างนอก หมั่นล้างมือทำความสะอาดให้บ่อย ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้ พระเยซูทรงพบกับนิโคเดมัส ได้ตรัสบอกถึงหัวใจสำคัญของคริสเตียน ที่ทำให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงรักพวกเราทุกคน จึงได้ส่งพระบุตรลงมา และได้ยอมสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมา เพื่อให้เราได้รับความรอด ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาไหนก็ตาม ในช่วงคริสต์มาสนี้ อย่าลืมที่จะใช้โอกาสนี้แบ่งปันความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส แบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้ผู้คนได้รับรู้ ได้รับความรอดกันด้วยนะครับ […]

Read More

“เชื่อมั่นในคำอธิษฐาน”

เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น (มาระโก 11:24)Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. (Mark 11:24) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติที่ต้องออกไปข้างนอก ออกไปทำงานหรือดำเนินชีวิตกันต่อไป แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตกันด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นผู้ที่ติดหรือแพร่เชื้อโรคที่อาจจะเข้ามาโดยไม่รู้ตัว พระธรรมในตอนนี้ เป็นช่วงที่พระเยซูกับเหล่าสาวกเดินผ่านต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไปจนถึงราก พระองค์ทรงสอนให้เรามีความเชื่อในพระเจ้า โดยที่เราไม่สงสัย เชื่อว่าสิ่งที่เราได้ทูลขอเป็นจริงได้ และหากเรามีปัญหากับใคร ก็ให้ยกโทษ ให้อภัยคนนั้น เหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกเราทุกคนแล้ว ขอให้พวกเราอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย เพื่อให้สิ่งที่เราทูลขอจะเกิดผล เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา”

บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา (ยอห์น 15:12-14)“This is my commandment, that you love one another as I have loved you.  Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. (John 15:12-14) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายคนยังคงต้อง Work From Home ทำงานกันอยู่ที่บ้าน บางคนยังต้องออกไปทำงาน ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังคงหนักหนา […]

Read More

“ทรงเป็นขึ้นเพื่อพวกเรา”

ขณะพระเยซูกำลังเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกันตามลำพังและตรัสกับเขาทั้งหลายตามทางว่า “ฟังนะ พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ และพวกเขาจะลงโทษท่านถึงตาย ทั้งจะมอบตัวท่านไว้กับพวกต่างชาติเพื่อให้เยาะเย้ย เฆี่ยนตีและตรึงไว้ที่กางเขน และวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่” (มัทธิว 20:17-19)And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them, “See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn […]

Read More

"หมายสำคัญอันยิ่งใหญ่"

เพราะฉะนั้น องค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เอง นี่แน่ะ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล (อิสยาห์ 7:14)Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. (Isaiah 7:14) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็ยังคงมีความเย็นอยู่บ้าง ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย ถ้าหนาวมากก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วย แต่ถ้าร้อนก็ถอดออกตามปกติด้วยละ ช่วงนี้ก็จะใกล้ถึงวันคริสต์มาสเข้าไปทุกทีแล้ว ยังไงก็อย่าลืมที่จะระลึกถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสกันด้วยละ พระธรรมในตอนนี้เป็นตอนที่อิสยาห์ให้หมายสำคัญแก่อาหัสเกี่ยวกับอิมมานูเอล หรือก็คือ องค์พระเยซูที่จะมาบังเกิดในอีกหลายปีต่อมา ทำให้เห็นว่า เรื่องราวของประองค์ได้มีการรับรู้มานานแล้ว เป็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นมานาน เมื่อเราได้รู้จักพระองค์แล้ว ขอให้เราทำความเข้าใจในเรื่องราวของพระองค์มากขึ้น ทั้งจากการเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ หรือเรียนรู้จากกลุ่มเซลล์ หรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กันด้วยละ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม […]

Read More

“สันติสุข”

เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย (ยอห์น 14:27)Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (John 14:27) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกัน ในช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาร้อนอีกครั้ง อาจทำให้เราป่วยเป็นหวัดเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อย่าลืมดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะครับ ในพระธรรมตอนนี้ เมื่อพระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนม์ในอีกไม่นานนี้ พระองค์ทรงเตรียมสาวกโดยตรัสในเรื่องสันติสุข ว่าพระองค์ทรงมอบสันติสุขให้แก่พวกท่าน เพราะความบาปได้ถูกยกแล้วโดยพระองค์ ถ้าผู้เชื่อได้วางใจในพระองค์ เราก็ไม่ต้องกลัวความตาย หรืออนาคตที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น […]

Read More