Tag: ยอมรับ

“รับฟังกันและกัน”

จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลัง (สุภาษิต 19:20) Listen to advice and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. (Proverbs 19:20) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงสถานการณ์ที่เจอกับทั้งโรคภัย เจอกับฝุ่น PM2.5 อย่างนี้ ยังไงก็ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตด้วย อย่าลืมที่จะใส่หน้ากากเวลาไปในที่ชุมชน ล้างมือให้บ่อยขึ้น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อที่จะได้มีแรงในการเรียนหรือทำงานกันต่อไป ขอพระเจ้าทรงนำให้ผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ ในส่วนนี้เป็นถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอน ที่สอนให้เรายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าเห็นแก่ความเห็นของตัวเองฝ่ายเดียว จนทำให้ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะในการเรียน การรวมกลุ่มทำบางอย่าง หรือในการทำงาน ขอให้เรายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับคนอื่น สามารถทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ 

Read More

“รับฟังคำแนะนำ”

จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลัง (สุภาษิต 19:20)Listen to advice and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. (Proverbs 19:20) สวัสดีตอนเช้าจ้า ตอนนี้ก็หมดไปเกินครึ่งปีกันมาได้สักพัก ใครยังมีสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วไม่สำเร็จบ้างมั้ย ยังไงก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการทำงาน ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ ในการอยู่ร่วมกับสังคม ทั้งในที่ทำงาน หรือในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เราต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย ย่อมจะมีการประชุม ขอการแนะนำในหลาย ๆ เรื่อง เมื่อเราต้องพบเจอกับสถานการณ์เหล่านี้ เราควรเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่น ทั้งเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ หรือผู้ร่วมงาน เพื่อให้งานต่างๆ ที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จและผ่านไปได้ รวมถึงเราเองก็จะได้รับรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่เราเองอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More