Tag: ล้มบ้างก็ได้

Weekly Bible Online (Week 1/May 2010) #weeklybible #bibleverse

สุภาษิต 24:16  เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก  แต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลง Proverbs 24:16  for though a righteous man falls seven times, he rises again, but the wicked  are brought down by calamity. เวลานี้ สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้ว ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร ช่วงนี้อากาศก็มีทั้งฝนตก ร้อน อยู่ในช่วงเดียวกัน อย่าลืม ระหว่างสุขภาพกันให้ดีๆด้วยละ

Read More