Tag: วันคริสตมาส

WBO3-Dec2014 “ความจริงในวันคริสต์มาส”

อิสยาห์ 9:6-7 ด้วย​มี​เด็ก​คน​หนึ่ง​เกิด​มา​เพื่อ​เรา มี​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง​ประ​ทาน​มา​ให้​เรา และ​การ​ปก​ครอง​จะ​อยู่​บน​บ่า​ของ​ท่าน และ​เขา​จะ​ขนาน​นาม​ของ​ท่าน​ว่า “ที่​ปรึก​ษา​มหัศ​จรรย์ พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์ พระ​บิดา​นิรันดร์ และ​องค์​สันติ​ราช” การ​เพิ่ม​พูน​ขึ้น​ของ​การ​ปก​ครอง​และ​สันติ​ภาพ​ของ​ท่าน จะ​ไม่​มี​ที่​สิ้น​สุด บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​ดา​วิด และ​เหนือ​ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​จะ​สถา​ปนา​และ​เชิด​ชู​มัน​ไว้ ด้วย​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​ชอบ​ธรรม ตั้ง​แต่​บัด​นี้​เป็น​ต้น​ไป​จน​นิรันดร์​กาล ความ​กระ​ตือ​รือร้น​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​จะ​ทำ​การ​นี้ Isaiah 9:6-7 ​​​​​​​​For to us a child is born, ​​​​​​​to us a son is given; ​​​​​​​and the government shall be upon his shoulder, ​​​​​​​and his name shall be called ​​​​​​​Wonderful Counselor, Mighty God, ​​​​​​​Everlasting Father, Prince of […]

Read More

WBO3-Dec2013 “Christmas for Everyone”

ลูกา 2:10-11 ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มา​ยัง​พวก​ท่าน เป็น​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​มา​ถึง​คน​ทั้ง​หลาย เพราะ​ว่า​ใน​วัน​นี้ พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ประสูติ​ที่​เมือง​ของ​ดา​วิด Luke  2:10-11 And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Facebook […]

Read More

Weekly Bible Online (Week4/Dec09) #wbo #bibleverse

ยอห์น 3:16  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์ John 3:16  For God so loved the world that he gave his one and only Son,  that whoever believes in him shall not perish but have eternal life สวัสดีวันคริสตมาสครับ วันนี้เป็นวันดี วันคริสตมาส  วันนี้ทุกคนคงได้ไปฉลองกันสนุกแน่ๆเลย ตอนแรกว่าจะไปกินที่โบสถ์วันนี้ แต่ดันมีงานปีใหม่ของที่ที่ไปฝึกงาน  (True) ไม่เป็นไร นานๆทีจะได้ไปงานคริสตมาสที่อื่นบ้าง เมื่อพูดถึงวันคริสตมาสแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความหมายจริงๆของวันคริสตมาส หลายคนเข้าใจผิดคิดไปว่าเป็นวันเกิดซานตาคลอส ไม่ก็เป็นวันเกิดใครสักคน เพราะชอบเรียกวันนี้อีกว่า X’Mas แต่ในความเป็นจริงแล้ว วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของทุกๆคน พระองค์ทรงบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม ในคอกสัตว์ สถานที่ๆไม่ค่อยมีใครอยู่ได้นานนัก จะเห็นได้ว่าพระองค์ก็มีพระลักษณะเหมือนมนุษย์ปกติ […]

Read More