Tag: วันคริสต์สมภพ

“วันคริสต์มาส”

เธอ​จะ​ให้​พระ​กำ​เนิด​บุตร​ชาย แล้ว​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า เยซู เพราะ​ว่า​ท่าน​จะ​ทรง​ช่วย​ชน​ชาติ​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​บาป​ของ​พวก​เขา (มัทธิว 1:21)She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” (Matthew 1:21) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวันคริสต์สมภพ หรือวันคริสต์มาส วันที่ทำให้พวกเราทั้งหลายได้ระลึกถึงการบางบังเกิดของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราทั้งหลาย ขอให้เราอย่าลืมที่จะระลึกถึงพระองค์ ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้คนทั้งหลาย เพื่อที่พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเรา และได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพวกเราเสมอ พระธรรมในตอนนี้ เป็นตอนที่ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งให้โยเซฟทราบว่า มารีย์ คู่หมั้นของเขากำลังจะให้กำเนิดพระเยซู ตอนแรกโยเซฟอยากจะถอนหมั้นลับๆ แต่ทูตสวรรค์ก็ได้มาแจ้งให้กับโยเซฟให้ทราบถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทำให้เห็นว่า ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยการทรงนำของพระองค์ เพราะเรื่องนี้ได้มีการทำนายถึงตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้ว ทำให้เห็นว่า การมาของพระเยซูเป็นเรื่องที่ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พวกเราก็อย่าลืมที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆ อย่างนี้กับผู้คนรอบข้าง ทั้งจากการประกาศ การกระทำ การดำเนินชีวิต […]

Read More