Tag: สันติสุข

“สันติสุข”

เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย (ยอห์น 14:27)Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (John 14:27) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกัน ในช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาร้อนอีกครั้ง อาจทำให้เราป่วยเป็นหวัดเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อย่าลืมดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะครับ ในพระธรรมตอนนี้ เมื่อพระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนม์ในอีกไม่นานนี้ พระองค์ทรงเตรียมสาวกโดยตรัสในเรื่องสันติสุข ว่าพระองค์ทรงมอบสันติสุขให้แก่พวกท่าน เพราะความบาปได้ถูกยกแล้วโดยพระองค์ ถ้าผู้เชื่อได้วางใจในพระองค์ เราก็ไม่ต้องกลัวความตาย หรืออนาคตที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น […]

Read More