Tag: อีสเตอร์

“เหตุเกิดในวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู”

เวลา​นั้น​ประ​มาณ​เที่ยงวัน เกิด​มืด​มัว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​จน​ถึง​บ่าย​สาม​โมง ดวง​อา​ทิตย์​ก็​มืด​ไป ม่านใน​พระ​วิหาร​ก็​ขาด​ตรง​กลาง พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ตรัส​ว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา ข้า​พระ​องค์​ขอ​ฝาก​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์” ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ก็​สิ้น​พระ​ชนม์ เมื่อ​นาย​ร้อย​เห็น​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​นี้ จึง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “แท้​จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม” (ลูกา 23:44-47) It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed. And the curtain of the temple was torn in two Then Jesus, calling out with a loud […]

Read More

WBO4-Apr2014 “ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์”

ลูกา 24:6-7 พระ​องค์​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่ แต่​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว จง​ระลึก​ถึง​คำ​ที่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​ท่าน​ขณะ​ที่​พระ​องค์​ยัง​อยู่​ใน​แคว้น​กา​ลิลี  ‘บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​มือ​ของ​พวก​คน​บาป และ​จะ​ต้อง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่’” Luke 24:6-7 He is not here, but has risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and on the third day rise.”

Read More

WBO3-Apr2014 “พร้อมเผชิญกับความทุกข์”

มัทธิว 20:17-19 ขณะ​พระ​เยซู​กำ​ลัง​เสด็จ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม พระ​องค์​ทรง​พา​สา​วก​สิบ​สอง​คน​ไป​กัน​ตาม​ลำ​พัง​และ​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ตาม​ทาง​ว่า  “ฟัง​นะ พวก​เรา​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม และ​บุตร​มนุษย์​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​กับ​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ธรร​มาจารย์ และ​พวก​เขา​จะ​ลง​โทษ​ท่าน​ถึง​ตาย ทั้ง​จะ​มอบ​ตัว​ท่าน​ไว้​กับ​พวก​ต่าง​ชาติ​เพื่อ​ให้​เยาะ​เย้ย เฆี่ยน​ตี​และ​ตรึง​ไว้​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่” Matthew 20:17-19 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them, “See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests […]

Read More

WBO4-Apr2011 “Happy Easter Day”

1 โครินธ์ 15:16-17, 20-21  เพราะ​ว่า​ถ้า​การ​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ไม่​มี ​พระ​คริสต์​ก็​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา และ​ถ้า​พระ​คริสต์​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ก็​ไร้​ประโยชน์ ท่าน​ก็​ยัง​ตก​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตน  แต่​ความ​จริง​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ใน​พวก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​นั้น เพราะ​ว่า​ความ​ตาย​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​ใด การ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​ก็​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​ผู้​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​นั้น 1 Corinthians 15:16-17, 20-21  For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in you sins. But Christ has indeed been […]

Read More

Weekly Bible Online (Week 1/Apr 2010) #weeklybible #bibleverse

1 เปโตร 1:18-19  ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้   ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน   มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้   เช่นเงินและทอง  แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์   ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง 1 Peter 1:18-19  For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish […]

Read More