Tag: เยเรมีย์

“ทรงรักษาให้หาย”

เพราะ​เรา​จะ​คืน​สุข​ภาพ​ดี​แก่​เจ้า และ​เรา​จะ​รัก​ษา​บาด​แผล​ของ​เจ้า​ให้​หาย พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​เรียก​เจ้า​ว่า​พวก​นอก​คอก ‘คือ​ศิโยน​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​ต้อง​การ’ (เยเรมีย์ 30:17)For I will restore health to you, ​​​​​​​and your wounds I will heal, ​​​​​​​declares the Lord, ​​​​​​​because they have called you an outcast: ​​​​​​​‘It is Zion, for whom no one cares!’ ​​​ (Jeremiah 30:17) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนที่ 4 ของปีแล้ว ช่วงนี้อากาศก็จะร้อนๆ หน่อย และมีช่วงหยุดวันสงกรานต์กันด้วย ยังไงก็เตรียมตัวกันด้วย ทั้งการเดินทาง ไปเที่ยว หรือทำอะไรก็ตาม เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นทุกช่วงเวลากันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในบทนี้เป็นสัญญาถึงการกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอลและยูดาห์ ในตอนนี้พระองค์ทรงสัญญาจะดูแลรักษาพวกเขาให้หายป่วย แม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการก็ตาม […]

Read More

“ได้รับการดูแลจากพระองค์”

ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ขอ​ทรง​รัก​ษา​ข้า​พระ​องค์ แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด ข้า​พระ​องค์​จึง​จะ​รอด​ได้ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​สรร​เสริญ​ของ​ข้า​พระ​องค์ (เยเรมีย์ 17:14)​​​​​​​​Heal me, O Lord, and I shall be healed; ​​​​​​​save me, and I shall be saved, ​​​​​​​for you are my praise. ​​​ (Jeremiah 17:14) สวัสดีทุกท่านครับ ต้องขออภัยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ลง พอดีติดธุระด่วนที่ต้องจัดการให้เสร็จ เลยไม่ว่างมา ในสัปดาห์นี้กลับมาอีกครั้ง ในรอบนี้จะมาในเรื่องของการเยียวยา เพราะรู้สึกว่าในช่วงนี้คนใกล้ตัวหลายคนเริ่มติดโควิด หรือคนรู้จักติดกันมากขึ้น รู้สึกได้ว่าทุกคนควรได้รับการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ เลยอยากจะหาข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอและแนะนำให้ทุกท่านเห็น ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เยเรมีย์ ผู้เผยพระวจนะ ได้อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า เนื่องด้วยในช่วงเวลานั้นมีการกระทำบาปเกิดขึ้นกับคนยูดาห์ พวกเขาสามารถได้รับการอภัยจากพระองค์ ท่านเยเรมีย์เลยได้อธิษฐานขอการช่วยเหลือ จะเห็นได้ว่า พวกเขาเหมือนคนที่ไม่สบาย ควรได้รับการรักษาให้หาย และเป็นคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ขอให้พวกเราเองก็ยังคงเชื่อและวางใจเช่นเดียวกันนี้ ให้พระองค์ทรงนำเรา […]

Read More

“มั่นคงในความเชื่อ”

“คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ย่อม​ได้​รับ​พระ​พร คือ​ผู้​ที่​ความ​วาง​ใจ​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ เขา​เป็น​เหมือน​ต้น​ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​น้ำ ซึ่ง​หยั่ง​ราก​ของ​มัน​ออก​ไป​ข้าง​ลำ​น้ำ เมื่อ​แดด​ส่อง​มา​ถึง​ก็​ไม่​กลัว เพราะ​ใบ​ของ​มัน​คง​เขียว​อยู่​เสมอ และ​ไม่​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​ปี​ที่​แห้ง​แล้ง เพราะ​มัน​ไม่​หยุด​ที่​จะ​เกิด​ผล” (เยเรมีย์ 17:7-8)“Blessed is the man who trusts in the LORD, whose trust is the LORD. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious […]

Read More

WBO3-Apr2016 “ทำตามแผนการ”

“พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ว่า ‘เพราะ​เรา​รู้​แผน‍งาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำหรับ​พวก‍เจ้า เป็น​แผน‍งาน​เพื่อ​สวัสดิ‌ภาพ ไม่‍ใช่​เพื่อ​ทำ‍ร้าย​เจ้า เพื่อ​จะ​ให้​อนา‌คต​และ​ความ​หวัง​แก่​เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11 THSV11) “For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.” (Jeremiah 29:11 ESV)

Read More

WBO5-Jan2016 “ดำเนินตามแผนการของพระองค์”

เยเรมีย์ 29:11 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า ‘เพราะ​เรา​รู้​แผน​งาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เจ้า เป็น​แผน​งาน​เพื่อ​สวัสดิ​ภาพ ไม่​ใช่​เพื่อ​ทำร้าย​เจ้า เพื่อ​จะ​ให้​อนา​คต​และ​ความ​หวัง​แก่​เจ้า Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.

Read More

WBO1-Jul2015 “ทำตามแผนงาน”

เยเรมีย์ 29:11 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า ‘เพราะ​เรา​รู้​แผน​งาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เจ้า เป็น​แผน​งาน​เพื่อ​สวัสดิ​ภาพ ไม่​ใช่​เพื่อ​ทำร้าย​เจ้า เพื่อ​จะ​ให้​อนา​คต​และ​ความ​หวัง​แก่​เจ้า Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.

Read More

WBO1-Jan2012 “God Knows Our Plan”

เยเรมีย์ 29:11 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า  เพราะ​เรา​รู้​แผน​งาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เจ้า เป็น​แผน​งาน​เพื่อ​สวัสดิ​ภาพ ไม่​ใช่​เพื่อ​ทำร้าย​เจ้า เพื่อ​จะ​ให้​อนา​คต​และ​ความ​หวัง​แก่​เจ้า Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.

Read More