Tag: easter

“ทรงเป็นขึ้นมา”

เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ได้​มอบ​เรื่อง​สำ​คัญ​ที่​สุด​ที่​ได้​รับ​มา​นั้น​แก่​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​วาย​พระ​ชนม์​เพราะ​บาป​ของ​เรา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วัน​ที่​สาม​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​ต่อ​เค​ฟาส แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​สิบ​สอง​คน ต่อ​จาก​นั้น พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​พี่​น้อง​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​ใน​เวลา​เดียว​กัน ที่​ส่วน​มาก​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้ แต่​บ้าง​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว ต่อ​จาก​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ยา​กอบ แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​ทั้ง​หมด หลัง​สุด​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​เหมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำ​หนด (1 โครินธ์ 15:3-8) For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in […]

Read More

“เหตุเกิดในวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู”

เวลา​นั้น​ประ​มาณ​เที่ยงวัน เกิด​มืด​มัว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​จน​ถึง​บ่าย​สาม​โมง ดวง​อา​ทิตย์​ก็​มืด​ไป ม่านใน​พระ​วิหาร​ก็​ขาด​ตรง​กลาง พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ตรัส​ว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา ข้า​พระ​องค์​ขอ​ฝาก​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์” ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ก็​สิ้น​พระ​ชนม์ เมื่อ​นาย​ร้อย​เห็น​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​นี้ จึง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “แท้​จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม” (ลูกา 23:44-47) It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed. And the curtain of the temple was torn in two Then Jesus, calling out with a loud […]

Read More

“ทรงยอมเพื่อพวกเรา”

ขณะ​เมื่อ​เรา​ยัง​อ่อน​กำ​ลัง พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม อัน​ที่​จริง มี​น้อย​คน​นัก​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ชอบ​ธรรม แต่​บาง​ที​จะ​มี​คน​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ดี​ก็​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​เรา​จะ​พ้น​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ​เจ้า​เรา​ได้​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์ โดย​ที่​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก​เมื่อ​กลับ​คืน​ดี​แล้ว เรา​ก็​จะ​รอด​โดย​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระ​องค์ (โรม 5:6-10) For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person-though perhaps for a good person one would dare even to die but God shows his […]

Read More

สิ่งที่ได้จากการชมภาพยนตร์เรื่อง Risen

วันนี้ (26 มี.ค. 2016) เป็นอีกวันพิเศษ ที่มี Event ชมภาพยนตร์คริสเตียน ซึ่งจัดโดยเพจ Christian Thai Subtitle ซึ่งในครั้งนี้ได้มาจัดที่ SF Terminal 21 กับเรื่อง Risen วันนี้พิเศษที่ได้พาน้องสาวมาดูด้วย

Read More

WBO4-Mar2016 “จงยินดี พระเยซูทรงพระชนม์อยู่”

1 โครินธ์ 15:3-9 เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ได้​มอบ​เรื่อง​สำ​คัญ​ที่​สุด​ที่​ได้​รับ​มา​นั้น​แก่​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​วาย​พระ​ชนม์​เพราะ​บาป​ของ​เรา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วัน​ที่​สาม​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​ต่อ​เค​ฟาส แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​สิบ​สอง​คน ต่อ​จาก​นั้น พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​พี่​น้อง​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​ใน​เวลา​เดียว​กัน ที่​ส่วน​มาก​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้ แต่​บ้าง​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว ต่อ​จาก​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ยา​กอบ แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​ทั้ง​หมด หลัง​สุด​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​เหมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำ​หนด เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​เป็น​ผู้​เล็กน้อย​ที่​สุด​ใน​พวก​อัคร​ทูต และ​ไม่​สม​ควร​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็นอัคร​ทูต เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ได้​ข่ม​เหง​คริสต​จักร​ของ​พระ​เจ้า 1 Corinthians 15:3-9  For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was […]

Read More

WBO1-Apr2015 “ทรงทนทุกข์เพื่อเรา”

มาระโก 8:31 ตั้ง​แต่​นั้น​มา พระ​องค์​ทรง​สอน​พวก​สา​วก​ว่า บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ทน​ทุกข์​ทร​มาน​หลาย​ประ​การ พวก​ผู้​ใหญ่​และ​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ธรร​มา​จารย์​จะ​ไม่​ยอม​รับ​พระ​องค์ พระ​องค์​จะ​ทรง​ถูก​ประ​หาร​ชีวิต และ​หลัง​จาก​นั้น​สาม​วัน​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ Mark  8:31 And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after three days rise again.

Read More

WBO4-Apr2014 “ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์”

ลูกา 24:6-7 พระ​องค์​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่ แต่​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว จง​ระลึก​ถึง​คำ​ที่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​ท่าน​ขณะ​ที่​พระ​องค์​ยัง​อยู่​ใน​แคว้น​กา​ลิลี  ‘บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​มือ​ของ​พวก​คน​บาป และ​จะ​ต้อง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่’” Luke 24:6-7 He is not here, but has risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and on the third day rise.”

Read More

WBO3-Apr2014 “พร้อมเผชิญกับความทุกข์”

มัทธิว 20:17-19 ขณะ​พระ​เยซู​กำ​ลัง​เสด็จ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม พระ​องค์​ทรง​พา​สา​วก​สิบ​สอง​คน​ไป​กัน​ตาม​ลำ​พัง​และ​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ตาม​ทาง​ว่า  “ฟัง​นะ พวก​เรา​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม และ​บุตร​มนุษย์​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​กับ​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ธรร​มาจารย์ และ​พวก​เขา​จะ​ลง​โทษ​ท่าน​ถึง​ตาย ทั้ง​จะ​มอบ​ตัว​ท่าน​ไว้​กับ​พวก​ต่าง​ชาติ​เพื่อ​ให้​เยาะ​เย้ย เฆี่ยน​ตี​และ​ตรึง​ไว้​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่” Matthew 20:17-19 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them, “See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests […]

Read More

WBO5-Mar2013 “ทรงเป็นขึ้นแล้ว”

กิจการของอัครทูต 2:23-24 พระ‍เยซู​องค์​นี้​ทรง​ถูก‌มอบ​ไว้​ตาม​ที่​พระ‌เจ้า​ทรง​ดำริ​แน่‌นอน​และ​ทรง‌ทราบ​ล่วง‌หน้า และ​ท่าน​ทั้ง‌หลาย​ได้​ประ‍หาร​พระ‌องค์​ด้วย​การ‌ตรึง​พระ‌องค์​บน​กาง‌เขน​โดย​อา‍ศัย​น้ำ‌มือ​ของ​คน​อธรรม แต่​พระ‌เจ้า​ทรง‌ทำ​ให้​พระ‌องค์​คืน​พระ‌ชนม์ ทรง‌ให้​พ้น​จาก​ความ‌ตาย​อัน​ปวด‌ร้าว เพราะ​ว่า​ความ‌ตาย​จะ​ครอบ‌งำ​พระ‌องค์​ไว้​ไม่​ได้ Acts 2:23-24 this Jesus,  delivered up according to  the definite plan and  foreknowledge of God,  you crucified and killed by the hands of lawless men.  God raised him up, loosing the pangs of death, because  it was not possible for him to be held by it.

Read More

WBO4-Apr2011 “Happy Easter Day”

1 โครินธ์ 15:16-17, 20-21  เพราะ​ว่า​ถ้า​การ​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ไม่​มี ​พระ​คริสต์​ก็​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา และ​ถ้า​พระ​คริสต์​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ก็​ไร้​ประโยชน์ ท่าน​ก็​ยัง​ตก​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตน  แต่​ความ​จริง​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ใน​พวก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​นั้น เพราะ​ว่า​ความ​ตาย​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​ใด การ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​ก็​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​ผู้​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​นั้น 1 Corinthians 15:16-17, 20-21  For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in you sins. But Christ has indeed been […]

Read More