Tag: Friendship

WBO3-Nov2013 “เพื่อนแท้”

สุภาษิต 27:17 เหล็ก​ลับ​เหล็ก​ให้​คม​ได้​ฉัน​ใด คน​หนึ่ง​ก็​ลับ​เพื่อน​ของ​ตน​ให้​เฉียบ​แหลม​ได้​ฉันนั้น Proverbs 27:17 ​​​​​​​​Iron sharpens iron, ​​​​​​​and one man sharpens another. ​​​

Read More

WBO2-Oct2013 “หนี้แห่งรัก”

โรม 13:8 อย่า​เป็น​หนี้​อะไร​ใคร​เลย นอก​จาก​ความ​รัก​ซึ่ง​มี​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​รัก​คน​อื่น ก็​ได้​ปฏิบัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ครบ​ถ้วน​แล้ว Romans 13:8 Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.

Read More

WBO4-May2012 “เพื่อนที่ดีย่อมช่วยเหลือเพื่อน”

สุภาษิต  27:17  เหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น Proverbs 27:17  Iron sharpens iron, and one man sharpens another.

Read More

WBO2-Feb2012 “ความรัก”

1 ยอห์น 4:20-21  ถ้า​ใคร​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​รัก​พระ​เจ้า” แต่​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน เขา​เป็น​คน​พูด​มุสา เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​มอง​เห็น​แล้ว จะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​มอง​ไม่​เห็น​ไม่​ได้  พระ​บัญ​ญัติ​นี้​เรา​ได้​มา​จาก​พระ​องค์ คือ​ให้​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ด้วย 1 John 4:20-21  20 If anyone says, “I love God,” and  hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot  love God h whom he has not seen. And this commandment we have […]

Read More

WBO4-Jun2011 “ศัตรูในวันนี้ คือมิตรแท้ในวันหน้า”

มัทธิว 5:44  แต่​เรา​บอก​พวก​ท่านว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​ข่ม​เหง​พวก​ท่าน Matthew 5:44  But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you

Read More

WBO3-Jun2011 “นิยามของเพื่อนแท้”

“สุภาษิต 17:17  มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17  A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.”

Read More

WBO2-Jun2011 “Love Bear All Things”

เลวีนิติ 19:18  ห้าม​แก้​แค้น​หรือ​ผูก​พยา​บาท​ลูก​หลาน​คน​ชาติ​เดียว​กับ​เจ้า แต่​จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง  เรา​คือ​ยาห์​เวห์ Leviticus 19:18 You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the LORD. สวัสดีทุกๆคน ต้องขอขอบคุณที่ยังติดตามบล็อกเล็กๆ แห่งนี้  แม้ว่าจะไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรมากมาย  แต่ก็ยังอยากที่จะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์หนุนใจอยู่เรื่อยๆ  ใครที่ยังสนใจ   ก็สามารถติดตาม  และแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนอื่นได้อ่านกันด้วย

Read More

WBO1-Jun2011 “เพื่อนที่ดีย่อมมีน้ำใจให้แก่กัน”

1 เปโตร 3:8-9 ใน​ที่​สุด​นี้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​และ​ถ่อมตัว  อย่า​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว หรือ​อย่า​ด่า​ตอบ​การ​ด่า แต่​ตรง​กัน​ข้าม จง​อวย​พร เพราะ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ให้​พวก​ท่าน​ทำ​เช่น​นั้น เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​พร 1 Peter 3:8-9  Finally, all of you,  have unity of mind, sympathy,  brotherly love, w a tender heart, and a humble mind.  Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for a to this […]

Read More

WBO4-May2011 “เพื่อนที่ดีย่อมพึ่งพากันได้”

สุภาษิต 27:17  เหล็ก​ลับ​เหล็ก​ได้ คน​หนึ่ง​ก็​ลับ​เพื่อน​ของ​ตน​ได้ Proverbs 27:17  As iron sharpens iron, so one man sharpens another. กลับมากันอีกครั้งสำหรับข้อพระคัมภีร์หนุนใจ  ช่วงเวลานี้ก็เปิดเทอมกันแล้วสำหรับน้องๆ ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนกันด้วย

Read More
%d bloggers like this: