Tag: Hebrews

“วางใจในพระองค์”

แต่​ถ้า​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​แล้ว จะ​ไม่​เป็น​ที่​พอ​พระทัย​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​จะ​มา​เฝ้า​พระ​เจ้า​นั้น ต้อง​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ประ​ทาน​บำ​เหน็จ​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ที่​แสวง​หา​พระ​องค์ (ฮีบรู 11:6)And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. (Hebrews 11:6) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงบ้างแล้ว อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วย ช่วงนี้ยังคงมีโควิด-19 ที่มีสายพันธุ์ใหม่กันอีกแล้ว เราเองก็ยังต้องป้องกันตัวเอง ทำความสะอาดอยู่เสมอ อย่าหยิบจับของคนอื่นโดยไม่จำเป็น ยังไงเราก็จะผ่านพ้นช่วงนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมจดหมายที่ฝากไปถึงชาวฮีบรูนี้ ได้สอนเราในเรื่องของความเชื่อ ในส่วนนี้กล่าวถึงเอโนคที่ถูกพระเจ้ารับขึ้นไป และไม่มีใครพบเห็นท่านอีก ท่านเป็นผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า เมื่อมาดูที่ตัวเรา เราเองควรเชื่อและวางใจในพระองค์ เชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ซึ่งยังคงเป็นจริงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน […]

Read More

“หนุนใจกันและกันได้เสมอ”

อย่า​ขาด​การ​ประ​ชุม​เหมือน​อย่าง​บาง​คน​ทำ​เป็น​นิสัย แต่​จง​หนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เพราะ​พวก​ท่าน​ก็​รู้​อยู่​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว (ฮีบรู 10:25)not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near. (Hebrews 10:25) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ผมเองอาจจะไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรแปลกใหม่มาก แต่ผมเองก็ยังอยากที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้า ความเป็นคริสเตียนที่เข้าใจง่าย สั้น ได้ใจความ หากต้องการเสนอแนะหรือแนะนำในเรื่องใด สามารถทักทาย คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ในช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพ ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อย่าลืมหาที่ไปฉีด เพื่อตัวเราเอง และคนรอบข้างกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่อง คำกำชับและคำตักเตือน ซึ่งมีการกล่าวถึงการประชุมนมัสการ และการหนุนใจกัน สิ่งเหล่านี้เราควรยังคงมี แต่อาจจะไม่ได้เป็นการรวมตัวกับหลายคนเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่เราก็ยังสามารถนมัสการผ่านทางออนไลน์ หรือการสามัคคีธรรมทาง Line […]

Read More

“เชื่อและแน่ใจ”

ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น (ฮีบรู 11:1)Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. (Hebrews 11:1) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเจอกับภาวะโรคโควิด-19 กันอยู่ ทำให้เราไม่สามารถเดินทางหรือออกไปไหนได้สะดวก ยังไงก็ขอให้เรายังคงมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะไปไหนก็ตาม ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงเรื่องของความเชื่อ ที่แม้ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์จริง ๆ แต่เราก็ยังคงเชื่อและแน่ใจว่า พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา จะเห็นได้จากผู้คนในพระคัมภีร์ ที่พระเจ้าทรงนำพาให้เราได้เห็นถึงความเชื่อที่พวกเขาได้รับรู้ และได้ส่งต่อมาถึงพวกเรา ขอพระองค์ทรงนำเรา ให้เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้ผู้คนได้รับรู้ และกระทำให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วย ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“วิ่งไปด้วยใจเชื่อ”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3)Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter […]

Read More

“ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3) Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and […]

Read More

WBO5-Jul2016 “ดำเนินตามน้ำพระทัย”

พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ อย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆ ต่างๆ เพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณ ไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหาร ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลย (ฮีบรู 13:8-9) Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them. (Hebrews 13:8-9)

Read More

WBO2-Jun2016 “มีความเชื่อที่หนักแน่น”

“เพราะ‍ฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมาก‍มายอยู่รอบ‍ข้างอย่าง‍นี้แล้ว ก็ขอให้เราละ‍ทิ้งทุก‍อย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคง ด้วยความทรหดอดทนในการแข่ง‍ขันที่อยู่ข้าง‍หน้าเรา โดยจับตามองที่พระ‍เยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสม‌บูรณ์ พระ‍องค์ทรงสู้ทนต่อกาง‌เขน เพื่อ ความยินดีที่อยู่ต่อ‍หน้าพระ‍องค์ ทรงถือ‍ว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่ง‍สำคัญ และพระ‍องค์ประ‌ทับเบื้อง‍ขวาพระ‍ที่‍นั่งของพระ‍เจ้า” (ฮีบรู 12:1-2 THSV11) “Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking […]

Read More

WBO4-Nov2011 “พอใจในสิ่งที่เรามี”

ฮีบรู 13:5 ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย” Hebrews 13:5  Keep your life a free from love of money, and be content with what you have, for he has said,  “I will never leave you nor forsake you.”

Read More

Weekly Bible Online (Week 3/Dec 2010)

ฮีบรู 13:16 จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี  และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน  เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า Hebrew 13:16  And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. กลับมาอีกครั้ง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพอย่างอื่นเลยนอกจาก Weekly Bible ยังไงก็จะพยายามอัพอย่างอื่นด้วยเท่าที่จะทำได้ละกัน ยังไงก็ยังติดตามกันได้ตลอดทุกช่องทางอยู่แล้ว ช่วงนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่ก็ยังคงมีฝนอยู่ประปราย แถมอากาศก็ยังร้อนอีก อย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆ และหมั่นดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวเราไว้ด้วย เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆ เพราะธรรมชาติทุกวันนี้เริ่มที่จะแย่ละเรื่อยๆ ช่วยๆ กันคนละนิดคนละหน่อย เพื่อโลกที่สดใสและดีกว่าเดิม

Read More

Weekly Bible Online (Week 3/Oct 2010)

ฮีบรู13:5  ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย Hebrews 13:5  Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you;  never will I forsake you.” สวัสดีทุกๆคนครับ  ช่วงนี้เกิดเรื่องขึ้นหลายอย่าง ทั้งปัญหาใหญ่ระดับประเทศอย่างน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ หรือปัญหาของที่โบสถ์กริชที่ขโมยขึ้น  (ของหายไป 5 อย่าง มีคีย์บอร์ด กีตาร์ แอมป์ mixer และเน็ตบุ๊กของเฮียเสก พี่ที่โบสถ์ ในตอนนี้แจ้งความแล้ว แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ายังไง) ยังไงก็ขอให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็วด้วย  พระเจ้าทรงนำเราในทุกสถานการณ์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะดีหรือร้ายแค่ไหน

Read More