Tag: hope

“เชื่อมั่นในพระองค์”

สาธุ​การ​แด่​พระ​ยาห์​เวห์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​แก่​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​อัศ​จรรย์ เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​เมือง​ที่​ถูก​ล้อม (สดุดี 31:21) ​​​​​​​​Blessed be the Lord, ​​​​​​​for he has wondrously shown his steadfast love to me ​​​​​​​when I was in a besieged city. ​​​(Psalm 31:21) Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO4-Nov2015 “มีความหวังอยู่เสมอ”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน” Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO2-Oct 2015 “กล้าในสิ่งที่ถูกต้อง”

เอเฟซัส 5:6-9 อย่า​ให้​ใคร​ล่อ​ลวง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ด้วย​คำ​พูด​ที่​เหลว​ไหล เพราะ​สิ่ง​ที่​กล่าว​มา​ทั้ง​หมด​นี้​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​จึง​มา​ถึง​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง เพราะ​ฉะ​นั้น​อย่า​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย เพราะ​เมื่อ​ก่อน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​มืด แต่​บัด​นี้​ท่าน​เป็น​ความ​สว่าง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​คน​ของ​ความ​สว่าง (เพราะ​ว่า​ผล​ของ​ความ​สว่าง​คือ​ทุก​อย่าง​ที่​เป็น​ความ​ดี ความ​ชอบ​ธรรม และ​ความ​จริง) Ephesians 5:6-9 Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not become partners with them; for at one time you were darkness, but now you are light […]

Read More

WBO3-Sep2015 “ชื่นชมยินดีต่อกัน”

โรม 15:13 ขอ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​หวัง​โปรด​ให้​ท่าน​บริ​บูรณ์​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี และ​สันติ​สุข​ใน​ความ​เชื่อ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​หวัง​โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ Romans 15:13 May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO5-May2014 “พระองค์ทรงนำเรา”

  สดุดี 55:22 จง​มอบ​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้ คน​ชอบ​ธรรม​คลอน​แคลน​เลย Psalm 55:22  ​​​​​​​​Cast your burden on the Lord, ​​​​​​​and he will sustain you; ​​​​​​​he will never permit ​​​​​​​the righteous to be moved Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO2-May2014 “พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ”

อิสยาห์ 41:10 อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า อย่า​ขยาด เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เรา​จะ​เสริม​กำลัง​เจ้า เรา​จะ​ช่วย​เจ้า เรา​จะ​ชู​เจ้า​ด้วย​มือ​ขวา​อัน​ชอบ​ธรรม​ของ​เรา Isaiah 41:10 ​​​​​​​​fear not, for I am with you; ​​​​​​​be not dismayed, for I am your God; ​​​​​​​I will strengthen you, I will help you, ​​​​​​​I will uphold you with my righteous right hand. ​​​ Facebook Notice for EU! You need to login to view and […]

Read More

WBO2-Apr2014 “เชื่อและมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”

ฮีบรู 11:1-3 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น โดย​ความ​เชื่อ​นี้​เอง​คน​สมัย​ก่อน​จึง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้าโดย​ความ​เชื่อ เรา​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร​วาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์ ดัง​นั้น​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น Hebrew 11:1-3 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen […]

Read More

WBO2-Jul2013 “ไม่อยู่คนเดียว”

มัทธิว 5:4 “คน​ที่​โศก​เศร้าก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​หนุน​ใจ Matthew 5:4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More